admin
  • -2

खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तीस जुलै 1940 रोजी ‘ भारत सुरक्षा कायद्या ‘ खाली अटक करण्यात आली होती ?

  • -2

खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तीस जुलै 1940 रोजी ‘ भारत सुरक्षा कायद्या ‘ खाली अटक करण्यात आली होती ?

1) पंडित जवाहरलाल नेहरू
2) महात्मा गांधीजी
3) नेताजी सुभाषचंद्र बोस
4) मौलाना आझाद

Related Questions

  1. जन्म जानेवारी २३, १८९७ रोजी ओडिशा मधील कटक शहरात झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव जानकीनाथ आणि आईचे नाव प्रभावती होते.

    नेताजी सुभाषचंद्र बोस

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse