admin
  • -18

गंगापूर प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे ?

  • -18

गंगापूर प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे ?

1) गंगा
2) पूर्णा
3) पैनगंगा
4) गोदावरी

Related Questions

    • गंगापूर धरण गोदावरी नदीवर असून नाशिक जिल्ह्यात आहे….
    • गंगापूर प्रकल्प गोदावरी नदीवर आहे, परंतु गंगापूर प्रकल्प असे म्हटल्यास ते बहुतेकरून संभाजीनगर येथील गंगापूर तालुक्यातील प्रकल्प असावा,(कृपया आपण त्या संदर्भात तज्ञाशी चर्चा करून विचारावे..)
    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse