admin
  • 0

पहिली पानिपत ची लढाई कोणा कोणामध्ये झाली?

  • 0

पहिली पानिपत ची लढाई कोणा कोणामध्ये झाली?

1) मराठा – अहमदशाह अब्दाली
2) अकबर – हेमचंद्र दास
3) इब्राहिम लोदी – बाबर
4) यांपैकी नाही

Related Questions

  1. योग्य उत्तर आहे: इब्राहिम लोदी – बाबर

    • 1
Leave an answer

Leave an answer

Browse