admin
  • 0

‘पूर्णा ‘ नदी प्रकल्पातर्गत पूर्णा नदीवर बांधलेली दोन धरणे कोणती आहेत?

  • 0

‘पूर्णा ‘ नदी प्रकल्पातर्गत पूर्णा नदीवर बांधलेली दोन धरणे कोणती आहेत?

1) येलदरी व सिद्धेश्वर
2) कावेरी व उजनी
3) खडकवासला व उजनी
4) जायकवाडी व पानशेत

Related Questions

Leave an answer

Leave an answer

Browse