admin
  • 2

संगीता व तिची आई यांच्या वायांचे गुणोत्तर 3:11 आहे त्यांच्या वयातील फरक 24 वर्ष आहे तर संगीताचे सड्यावर वय किती?

  • 2

संगीता व तिची आई यांच्या वायांचे गुणोत्तर 3:11 आहे त्यांच्या वयातील फरक 24 वर्ष आहे तर संगीताचे सड्यावर वय किती?

1) 9
2) 23
3) 22
4) यापैकी नाही

Related Questions

Leave an answer

Leave an answer

Browse