admin
  • -3

▪️एक घड्याळ दर तासाला 5 मिनिटे पुढे जाते तर घड्याळ सोमवारी 10 वाजता अचूक वेळ दर्शवित असेल तर किती दिवसांनी ते घड्याळ पुन्हा अचूक वेळ दर्शविते?

  • -3

▪️एक घड्याळ दर तासाला 5 मिनिटे पुढे जाते तर घड्याळ सोमवारी 10 वाजता अचूक वेळ दर्शवित असेल तर किती दिवसांनी ते घड्याळ पुन्हा अचूक वेळ दर्शविते?

1) 2 दिवसांनी
2) 6 दिवसांनी
3) 9 दिवसांनी
4) 13 दिवसांनी

Related Questions

Leave an answer

Leave an answer

Browse