MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 9
  • 9

कमलेश कडे काही प्रमाणात दूध – पाणी मिश्रण असते आणि दुधाची एकाग्रता 68 % असते जर त्यांने या मिश्रणाचे 5 लिटर पाण्यात बदलले तर दुधाची एकाग्रता 64 % कमी होते. त्याच्याकडे असलेल्या मिश्रणाचे प्रमाण किती आहे? ...

admin
  • 4
  • 4

.मतदारासाठी आवश्यक पात्रता वय 21 वरुन 18 वर्षे कोणत्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आले? 1) 61 वी 2) 62 वी 3) 71 वी 4) .81 वी