MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • -2
  • -2

समुद्राच्या लाटांनी किनारपट्टीवर वाळूच्या निक्षेपणाने संचयित केलेला वाळूच्या भूभागाला काय म्हणतात? 1) दंडे 2) चबूतरे 3) पुळणी 4) सागरी गुंफा