MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 1
  • 1

भीमबेटका, आदमगड, प्रतापगड, मिर्झापुर ही कलात्मक गुहाचित्रासाठी प्रसिद्ध स्थळे कोणत्या कालखंडातील आहेत? 1) अश्मयुगीन काळ 2) मध्याश्मयुगीन काळ 3) नवाश्मयुगीन काळ 4) ताम्रपाषाणयुगीन काळ

admin
  • -1
  • -1

जगातील 4 प्रमुख प्राचीन संस्कृतीपैकी सर्वात प्राचीन संस्कृती कोणती आहे? 1) मेसोपोटेमिया संस्कृती 2) संस्कृती 3) सिंधू संस्कृती 4) चीन संस्कृती