MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • -3
  • -3

आई आणि तिच्या पाच मुलांची सरासरी वय पंधरा वर्षे आहे आई वगळून हे वय सात वर्षांनी कमी होते, तर आईचे वय किती आहे? 1) 55 2) 50 3) 42 4) 40 ...