MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • -2
  • -2

रामचे वय शामपेक्षा नऊ वर्षांनी जास्त आहे दोघांच्या वयांची बेरीज 31 तर शाम व राम दोघांचे वय किती? 1) 10, 20 2) 11, 20 3) 12, 25 4) 11, 23