MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • -2
  • -2

▪️एक घड्याळ दर तासाला 5 मिनिटे पुढे जाते तर घड्याळ सोमवारी 10 वाजता अचूक वेळ दर्शवित असेल तर किती दिवसांनी ते घड्याळ पुन्हा अचूक वेळ दर्शविते? 1) 2 दिवसांनी 2) 6 दिवसांनी 3) ...

admin
  • 0
  • 0

.भारत सरकारचा प्रमुख कायदेशीर सल्लागार कोण असतो? 1) भारताचा नियंत्रक व महालेखापाल 2) सर्वाच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश 3) .भारताचा महान्यायवादी 4) Ad. जनरल

admin
  • 0
  • 0

कोणत्या प्रक्रियेत, स्थायूरूप पदार्थाचे द्रवरूप पदार्थात रूपांतर न होता सरळ वायूरूप पदार्थात रूपांतर होते ? ...

admin
  • -1
  • -1

मानवी डोळ्याच्या बाहुलीचा पारदर्शक पडदा व्यवस्थित गोलाकार नसल्यास उदभवणाऱ्या दोषाला म्हणतात. 1) अॅस्टीग्माटीसम् 2) हायपरमेट्रोपीया 3) हायपोमेट्रोपीया 4) प्रेसबायोपीया