MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 0
  • 0

कोणत्या प्रक्रियेत, स्थायूरूप पदार्थाचे द्रवरूप पदार्थात रूपांतर न होता सरळ वायूरूप पदार्थात रूपांतर होते ? ...

admin
  • 0
  • 0

मानवी डोळ्याच्या बाहुलीचा पारदर्शक पडदा व्यवस्थित गोलाकार नसल्यास उदभवणाऱ्या दोषाला म्हणतात. 1) अॅस्टीग्माटीसम् 2) हायपरमेट्रोपीया 3) हायपोमेट्रोपीया 4) प्रेसबायोपीया