MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 0
  • 0

दोन नळ A आणि B एक टाकी भरण्यासाठी अनुक्रमे 36 तास व 45 तास लावतात. दोन्ही नळातून एकच वेळेस पाणी सोडले असता, ती टाकी किती वेळेत भरेल? 1) 10 तास 2) 20 तास ...

admin
  • -16
  • -16

एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळात राहल याची 5 डावातील सरासरी धावसंख्या 97 आहे. कोणत्याही डावात त्याची धावसंख्या 82 पेक्षा कमी नाही. तर कुठल्याही एका डावात जास्तीत जास्त धाव संख्या किती असू शकेल? 1) 172 ...

admin
  • -4
  • -4

एका वर्गात 100 विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी 70 मुलांचे एका विषयातील सरासरी गुण 75 आहेत. वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांचे सरासुरी गुण 72 आहेत. तर मुलींचे सरासरी गुण किती? (समाजकल्याण अधिक्षक-2013) 1) 68 2) 74 ...

admin
  • -3
  • -3

▪️एक घड्याळ दर तासाला 5 मिनिटे पुढे जाते तर घड्याळ सोमवारी 10 वाजता अचूक वेळ दर्शवित असेल तर किती दिवसांनी ते घड्याळ पुन्हा अचूक वेळ दर्शविते? 1) 2 दिवसांनी 2) 6 दिवसांनी 3) ...