MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • -1
  • -1

दोन नळ A आणि B एक टाकी भरण्यासाठी अनुक्रमे 36 तास व 45 तास लावतात. दोन्ही नळातून एकच वेळेस पाणी सोडले असता, ती टाकी किती वेळेत भरेल? 1) 10 तास 2) 20 तास ...

admin
  • -5
  • -5

एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळात राहल याची 5 डावातील सरासरी धावसंख्या 97 आहे. कोणत्याही डावात त्याची धावसंख्या 82 पेक्षा कमी नाही. तर कुठल्याही एका डावात जास्तीत जास्त धाव संख्या किती असू शकेल? 1) 172 ...

admin
  • -1
  • -1

▪️एक घड्याळ दर तासाला 5 मिनिटे पुढे जाते तर घड्याळ सोमवारी 10 वाजता अचूक वेळ दर्शवित असेल तर किती दिवसांनी ते घड्याळ पुन्हा अचूक वेळ दर्शविते? 1) 2 दिवसांनी 2) 6 दिवसांनी 3) ...

admin
  • 2
  • 2

35 मधून कोणती संख्या वजा करावी म्हणजे त्याच संख्येने वजाबाकीस भाग दिला असता भागाकार 6 येईल ? 1) 5 2) 6 3) 7 4) 10