Posted inGovernment Schemes

ग्रामीण पेयजल योजना

योजनेची सुरुवात :- 1996 – 97योजनेत कार्यवाही :- आठवी पंचवार्षिक योजनाउद्देश :- ग्रामीण भागामध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने इंदिरा मार्ग मार्क 2 हँड पंपाची उभारणी करणे योजना भारत सरकारने राष्ट्रीय राजीव गांधी पेयजल मिशनच्या सहाय्याने कार्यान्वित केली जाते या योजनेअंतर्गत कमीत कमी 40 – 40 लिटर प्रति व्यक्ती प्रति दिवस स्वच्छ पिण्याचे पाणी […]