Download MPSC Exam Calendar 2019

एमपीएससीमार्फत २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक व सद्याची स्थिती नुकतीच जाहीर केली आहे.

[gview file=”https://www.mpsc.gov.in/Site/Upload/Pdf/English%20Time%20Table%202019.pdf” save=”1″]