Category Science

शास्त्रज्ञ व त्यांनी लावलेले शोध

शास्त्रज्ञ शोध  1 अलेक्झांडर फ्लेमिंग पेनिसिलीन  2 पीटर हेनलीन  घडयाड  3 जॉन लॉगीं बेअर्ड टेलिव्हिजन 4 ग्येलीलिओ  दुर्बीण 5 अर्नेस्ट स्विन्टन  रणगाडा 6 रेने लैनेक  स्टेथोस्कोप 7 वॉल्टर हंट सेफ्टी पिन  8 कोल्ट  रिव्होयलव्हर 9 एडवर्ल्ड बटलर  मोटारसायकल 10 एलिशा…

शास्त्रीय उपकरणे आणि त्याचा उपयोग

 उपकरणाचे नाव           उपयोग  1 अल्टीमीटर  समुद्रसपाटीपासूनच्या उंचीतील फरक मोजणे.  2 अमीटर विद्युतप्रवाह मोजणे.  3 ऑडिओमीटर  श्रवणशक्तीतील फरक ओडखने.  4 बॅरोमीटर (वायुभारमापक) हवेचा दाब मोजणे. 5 बायनॉक्युलर (द्विनेत्री दुर्बीण) दोन्ही डोळ्यांनी एकाच वेळी दूरची वस्तू पाहता…

शास्त्रांचे नाव त्याचा उपयोग

शास्त्राचे नाव उपयोग  1 अकास्टिक  ध्वनी व ध्वनिलहरींचा अभ्यास करणे 2 एरोडायनॅमिक्स  हवेतून जाणाऱ्या साधनांचा अभ्यास करणे 3 एरोनॉटिक्स विमानाचा अभ्यास करणे  4 ऍग्रोनॉमी  जमीन व पिके यांचे व्यवस्थापन  5 अनॉटॉमी  प्राण्यांच्या शरीररचनेचा अभ्यास करणे  6 अँथ्रोपालॉजी मानवी वंशरचना व…

भौतिकशास्त्रातील महत्वाची एकके

भौतिकशास्त्रातील महत्वाची एकके अनुक्रमांक  राशी  CGS एकक  MKS एकक  1 बल  डाइन  न्यूटन 2 वजन  डाइन न्यूटन 3 कार्य  डाइन. सेंमी  न्यूटन मी. 4 गतिज ऊर्जा  अर्ग  ज्यूल 5 साथीज ऊर्जा  अर्ग ज्यूल 6 शक्ती  व्हॅट/से  किलोव्हेट/सें  7 दाब  …

धातू व अधातू (Metals & Non – Metals)

भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्मांच्या आधारे मूलद्रव्याचे वर्गीकरण धातू, अधातू आणि धातुसदृश्य या तीन गटात केले जाते. सध्या 119 मूलद्रव्ये ज्ञात आहेत. त्यापैकी 92 मूलद्रव्ये निसर्गात आढळतात तर 27 मूलद्रव्ये प्रयोगशाळेत तयार केलेली आहेत. निसर्गातील 92 मूलद्रव्यांपैकी साधारणपणे 70 मूलद्रव्ये धातु…

द्रावणांची संहती

 द्रावण द्रव्य आणि द्रावक यांच्या समांगी मिश्रणाला द्रावण असे म्हणतात.  द्राव्य: जो पदार्थ द्रावकात विरघळतो त्यास द्राव्य असे म्हणतात.  द्रावक: द्राव्य ज्यामध्ये विरघळते त्यास द्रावक असे म्हणतात.  द्रावणांचे गुणधर्म  द्रावण हे एक प्रकारचे समांगी मिश्रण असते.  द्रावणातील द्रव्याचे द्रव्याचे सूक्ष्म…

ध्वनी (SOUND)

ध्वनी (SOUND) या प्रकरणात आपल्याला ध्वनी म्हणजे काय, ध्वनीचे स्वरूप तसेच मानवी कर्णाविषयी अभ्यास करायचा आहे ध्वनी म्हणजे ऐकण्याची संवेदना ध्वनी ही एकप्रकारची ऊर्जा आहे. जी आपल्या कानात ऐकण्याची संवेदना निर्माण करते. ध्वनीची निर्मिती (Production of sound) जी भौतिक संकल्पना…

ऊर्जा कार्य आणि शक्ती (ENERGY, WORK, POWER)

6.ऊर्जा कार्य आणि शक्ती (ENERGY, WORK, POWER) प्रत्येक गोष्टीचे कार्य चालण्यासाठी ऊर्जा लागते. जसे पंखा चालण्यासाठी विद्युतधारा लागते, गाडी चालण्यासाठी इंधन आपल्याला कार्य करण्यासाठी ऊर्जेची आवश्यकता असते. उदा.एखाद्या पदार्थात असलेली कार्य करण्याची क्षमता म्हणजेच ‘ऊर्जा’ होय’ SI पद्धतीत ऊर्जेचे एकक…

दाब (PRESSURE)

दाब (PRESSURE) 1)उत्प्लाविता (Thrust) एखाद्या वस्तूवर पृष्ठभागाला लांब दिशेने प्रयुक्त झालेल्या बलास “उत्प्लाविता” म्हणतात. उत्प्लाविता म्हणजे बलाचाच प्रकार आहे. परंतु ‘लंबरुपी बल’ म्हणजे उत्प्लाविता होय. उदा. बोट लंब दिशेने वाळूवर ठेवणे. 2) दाब (Pressure) दाब ही संकल्पना बलापासूनच मिळते, परंतु…

गुरुत्वाकर्षण (GRAVITATION)

गुरुत्वाकर्षण (GRAVITATION) कधी कधी स्थिर वस्तू हातातून सोडल्यावर जमिनीवर पडते, तसेच झाडाचे फळ खाली पडते. यामागे गुरुत्वबल असते. गुरुत्वाकर्षण (Gravitation) सर आयझॅक न्यूटन यांच्या मते, विश्वातील कोणत्याही दोन वस्तूंमध्ये आकर्षण बल असते यालाच गुरुत्वाकर्षण बल म्हणतात. न्यूटनचा गुरुत्वाकर्षणाचा नियम ‘विश्वातील…