Posted inPersons

लॉर्ड कॅनिंग ( 1857-1862 )

जन्मले १४ डिसेंबर १८१२, ब्रॉम्पटन, लंडन मृत्यू 17 जून 1862, ग्रॉसवेनर स्क्वेअर, लंडन, युनायटेड किंगडम राष्ट्रीयत्व: भारतीय जोडीदार शार्लोट कॅनिंग, काउंटेस कॅनिंग (m. 1835-1861) शिक्षण: ख्रिस्त चर्च पदे घेतली भारताचे गव्हर्नर-जनरल (1856-1858)भारताचे व्हाईसरॉय (1858-1862) लॉर्ड कॅनिंग ( 1857-1862 ) ( 1856 -1858 ) दरम्यान गव्हर्नर जनरल. भारतातील पहिला व्हाईसरॉय. ( 1858 ते 1862 ) 1857 […]