मराठी (Marathi Language)

मराठी व्याकरण

१८०५मध्ये ‘मराठी भाषेचे व्याकरण’ यावर पहिले छापील पुस्तक विल्यम केरी यांनी प्रसिद्ध केले. मराठी भाषेच्या व्याकरणाचे भारतीय आर्य भाषागटाशी बरेचसे साम्य आहे. मराठी भाषकांचे राज्य म्हणून १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर, मराठी साहित्य महामंडळाने पुरस्कृत केलेल्या मराठी लेखनविषयक चौदा नियमांना महाराष्ट्र शासनाने १९६२ साली मान्यता दिली. पुढे १९७२मध्ये आणखी चार न

मराठी भाषेच्या इतिहासा

व्याकरण, सोपी वाक्यरचना, आणि नेहमीच्या शब्दांचा वापर

अनुक्रमणिका

प्रश्नमंजुषा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *