Marathi Llanguage History
Marathi Llanguage History

उभयान्वयी अव्यय

1. प्रधानत्व सूचक
2. गौणत्व सूचक

1. प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय :-

अर्थाच्या दृष्टीने दोन स्वतंत्र वाक्य जोडणाऱ्या शब्दाला प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय म्हणतात.

A) समुच्चय बोधक :- आणि , व , शिवाय, अन्, आणखी , न् , नि , आणिक

B) विकल्प बोधक :- अथवा , वा , की , किंवा , अगर

C) न्यूनत्वबोधक :- परंतु , पण , बाकी , किंतु , परी

D) परिणामबोधक :- म्हणून , सबब , याकरिता , यस्तव , तेंव्हा , तस्मात , की

2) गौणत्वसूचक उभयान्वयी अव्यय :-

एक वाक्य प्रधान व दूसरे वाक्य गौण हे त्यावर अवलंबून असते . त्यास गौणत्वसूचक उभयान्वयी अव्यय म्हणतात .

A) स्वरूपबोधक :- म्हणून , म्हणजे , की , जे

B) उद्देशबोधक :- म्हणून , सबब , यास्तव , कारण , की

C) संकेतबोधक :- जर – तर , जरी -तरी म्हणजे , की. , तर , यद्यपी – तथापी

D) कारणबोधक :- कारण , कारण की , की , का

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *