भारतीय राज्यघटना – Indian Polity

भारतीय राज्यघटना : घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्त्वाची कलमे/ठळक वैशिष्ट्ये , केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मुलभूत ग्क्क व कर्तव्ये राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनिफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका

एकूण २२ भाग आणि १२ परिशिष्टे

परिशिष्ट

 • परिशिष्ट I – राज्य व केंद्र शासित प्रदेश
 • परिशिष्ट II – वेतन आणि मानधन
 • परिशिष्ट III – पद ग्रहण शपथा
 • परिशिष्ट IV – राज्यसभा जागांचे विवरण
 • परिशिष्ट V – भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती
 • परिशिष्ट VI – ईशान्य भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती
 • परिशिष्ट VII – केंद्र आणि राज्य सरकार मधील सूची
 • परिशिष्ट VIII – भाषा
 • परिशिष्ट IX – कायद्यांचे अंमलीकरण
 • परिशिष्ट X – पक्षांतरच्या कारणाहून राजकीय पक्षांच्या किंवा सभागृह सदस्यांना अपात्र घोषित
 • परिशिष्ट XI – पंचायत राज (राज्याकडे सोपवायची २९ विषयांची यादी)
 • परिशिष्ट XII – नगरपालिका व महानगर पालिका

महत्वपूर्ण घटनादुरुसत्या (Important Constitutional Amendments)

भारतातील सरन्यायाधीश

संसदेविषयी महत्त्वाची माहीती

भारतीय राज्यघटना  (Indian Polity)

– जादुटोना विरोधी कायदा

बालकाविषयक समस्या, अधिकार आणि योजना

पोलिस कारवाईसंबंधी माहिती

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *