MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सुधारित सिलॅबस जुलै २०२०

राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा -२०२० पासून State Service (Main) Examination – From -2020 सूचना -१. सन २०२० च्या राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षेपासून सामान्य अध्ययन I, II, III, IV या चार विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांचे अभ्यासक्रम सुधारित करण्यात आले असून पेपर क्र. १ Read More …

पोलीस उप-निरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा – Police Sub Inspector Limited Departmental Competitive Exam

पोलीस उप-निरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा – Police Sub Inspector Limited Departmental Competitive Exam पोलीस उप निरीक्षक पदावर नियुक्ती करण्यासाठी घेण्यात येणारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा Police Sub Inspector Limited Departmental Competitive Exam. परीक्षेचे टप्पे: १) पूर्व परीक्षा -१०० गुण Read More …

MPSC कर सहायक गट- क परीक्षा – MPSC Tax Assistant, Group-C Exam

विक्रीकर विभागातील कर सहायक, गट- क स्पर्धा परीक्षा Tax Assistant, Gr. C Competitive Examination परीक्षेचे टप्पे: १) पूर्व परीक्षा – १०० गुण २) मुख्य परीक्षा – ४०० गुण विक्रीकर विभागातील कर सहायक, गट- क (पूर्व) परीक्षा Tax Assistant, Gr. C Read More …

MPSC सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा – MPSC Assistant Motor Vehicle Inspector (AMVI) Exam

MPSC सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा – MPSC Assistant Motor Vehicle Inspector Exam Syllabus सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (पूर्व) व (मुख्य) स्पर्धा परीक्षा – Assistant Motor Vehicle Inspector (Pre) & (Main) Competitive Exam परीक्षेचे टप्पे: १.  पूर्व परीक्षा – १०० Read More …

MPSC दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादक शुल्क गट क परीक्षा – MPSC Excise Sub Inspector, Group-C Exam

दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, गट – क (पूर्व) व (मुख्य) स्पर्धा परीक्षा Excise Sub Inspector, Gr.C (Pre) & (Main) Competitive Examination. रीक्षेचे टप्पे: १) पूर्व परीक्षा -१०० गुण २) मुख्य परीक्षा – २०० गुण दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, Read More …

MPSC पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा – MPSC Police Sub Inspector (PSI) Exam

MPSC पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा – MPSC Police Sub Inspector (PSI) Exam पोलीस उपनिरीक्षक (पूर्व) परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम -: परीक्षा योजना :- प्रश्‍नपत्रिका – एक. प्रश्‍नपत्रिकेचा तपशील खालीलप्रमाणे विषय प्रश्नसंख्या एकूण गुण दर्जा माध्यम परीक्षेचा कालावधी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप सामान्य क्षमता Read More …

MPSC कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) परीक्षा

MPSC कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) परीक्षा परीक्षेचे टप्पे: पूर्व परीक्षा: २०० गुण मुख्य परीक्षा: ४०० गुण मुलाखत: ५० गुण महाराष्ट्र कृषि सेवा, (पूर्व) परीक्षा (Maharashtra Agriculture Services, (Pre) Examination) परीक्षा योजना  विषय संकेतांक प्रश्नसंख्या गुण दर्जा माध्यम Read More …

MPSC Clerk-Typist Exam – लिपिक – टंकलेखक, गट – क परीक्षा

MPSC Clerk-Typist Exam – लिपिक – टंकलेखक, गट – क परीक्षा प्रश्नपत्रिकेची संख्या: ०१ एकूण गुण: १०० लिपिक – टंकलेखक, गट – क (पूर्व) परीक्षा (Clerk-Typist Gr. C (Pre) Examination) विषय व संकेतांक     दर्जा  माध्यम   प्रश्न संख्या  गुण  Read More …