पोलीस उप-निरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा – Police Sub Inspector Limited Departmental Competitive Exam

पोलीस उप निरीक्षक पदावर नियुक्ती करण्यासाठी घेण्यात येणारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा
Police Sub Inspector Limited Departmental Competitive Exam.

परीक्षेचे टप्पे:
१) पूर्व परीक्षा -१०० गुण
२) मुख्य परीक्षा -३०० गुण
३) शारीरिक चाचणी – १०० गुण

परीक्षा योजना 

प्रश्नपत्रिकेची संख्या – एक                                                                                                    एकूण गुण -१००

विषय (संकेतांक क्रमांक ०१४)माध्यमप्रश्नसंख्या व गुणदर्जाकालावधीप्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप
मराठीमराठी२५शालांतएक तासवस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
इंग्रजीइंग्रजी२५शालांतएक तासवस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
सामान्य अध्ययनमराठी व इंग्रजी५०शालांतएक तासवस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
अनु क्रमांकघटक व उपघटकगुण
मराठीसर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाकप्रचार यांचा अर्थ व उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे25
इंग्रजीGeneral Vocabulary, Sentense Structure, Grammer, Idioms & Phrases- their meaning and use, comphrehension25
सामान्य अध्ययनसामान्य अध्ययन50
(१)आधुनिक भारताचा इतिहास
(२)भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा भूगोल
(३)भारतीय अर्थव्यवस्था :- जागतिकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण यांच्या विशेष अभ्यासासह
(४)ग्राम प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, राज्य प्रशासन – रचना, संघटन,कार्ये
(५)महाराष्ट्रातील समाजसुधारक
(६)भारताचे शेजारील राष्ट्रांशी असलेले संबंध
(७)चालू घडामोडी

पोलीस उप-निरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा (मुख्य) परीक्षा
Police Sub Inspector Limited Departmental Competitve (Main) Exam

परीक्षा योजना

प्रश्नपत्रिकेची संख्या – दोन                                                                                                         एकूण गुण – ३००

पेपर क्रमांकसंकेतांक क्रमांकविषयमाध्यमप्रश्नसंख्या व गुणकालावधीप्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप
पेपर -१078 (a)विधी

 

(प्रमुख कायदे)

इंग्रजी व मराठी७५/१५०एक तासवस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
पेपर -२078 (b)विधी

 

(इतर कायदे)

इंग्रजी व मराठी७५/१५०एक तासवस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

अभ्यासक्रम

Paper No. 1 :- Law (Major Acts)

Join the Conversation

7 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *