पोलीस उप-निरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा – Police Sub Inspector Limited Departmental Competitive Exam

पोलीस उप-निरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा – Police Sub Inspector Limited Departmental Competitive Exam

पोलीस उप निरीक्षक पदावर नियुक्ती करण्यासाठी घेण्यात येणारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा
Police Sub Inspector Limited Departmental Competitive Exam.

परीक्षेचे टप्पे:
१) पूर्व परीक्षा -१०० गुण
२) मुख्य परीक्षा -३०० गुण
३) शारीरिक चाचणी – १०० गुण

परीक्षा योजना 

प्रश्नपत्रिकेची संख्या – एक                                                                                                    एकूण गुण -१००

विषय (संकेतांक क्रमांक ०१४) माध्यम प्रश्नसंख्या व गुण दर्जा कालावधी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप
मराठी मराठी २५ शालांत एक तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
इंग्रजी इंग्रजी २५ शालांत एक तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
सामान्य अध्ययन मराठी व इंग्रजी ५० शालांत एक तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
अभ्यासक्रम 
अनु क्रमांक घटक व उपघटक गुण
मराठी सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाकप्रचार यांचा अर्थ व उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे 25
इंग्रजी General Vocabulary, Sentense Structure, Grammer, Idioms & Phrases- their meaning and use, comphrehension 25
सामान्य अध्ययन सामान्य अध्ययन 50
(१) आधुनिक भारताचा इतिहास
(२) भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा भूगोल
(३) भारतीय अर्थव्यवस्था :- जागतिकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण यांच्या विशेष अभ्यासासह
(४) ग्राम प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, राज्य प्रशासन – रचना, संघटन,कार्ये
(५) महाराष्ट्रातील समाजसुधारक
(६) भारताचे शेजारील राष्ट्रांशी असलेले संबंध
(७) चालू घडामोडी

 

पोलीस उप-निरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा (मुख्य) परीक्षा
Police Sub Inspector Limited Departmental Competitve (Main) Exam

परीक्षा योजना

प्रश्नपत्रिकेची संख्या – दोन                                                                                                         एकूण गुण – ३००

पेपर क्रमांक संकेतांक क्रमांक विषय माध्यम प्रश्नसंख्या व गुण कालावधी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप
पेपर -१ 078 (a) विधी

(प्रमुख कायदे)

इंग्रजी व मराठी ७५/१५० एक तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
पेपर -२ 078 (b) विधी

(इतर कायदे)

इंग्रजी व मराठी ७५/१५० एक तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

 

अभ्यासक्रम

Paper No. 1 :- Law (Major Acts)

5 Comments

  1. departmetal psi old exam paper pdf send me pls…

  2. Sir saal me kitne baar hote hai

Leave a Reply