Posted inAdvertisements / Notifications

महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा | MPSC Group C Service Combine Pre Exam

“महाराष्ट्र – गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ,Group C Service Combined Preliminary Exam 2021 ची पूर्व परीक्षा दिनांक 3 एप्रिल 2022 ला महाराष्ट्रातील 37 जिल्ह्यातील केंद्रा वर घेण्यात येईल.  जाहिरातक्रमांक: 269/ 2021 एकूनरिक्तजागा:- 900  पूर्वपरीक्षादिनांक:- 3 एप्रिल 2022  पदाचेनाव & इतरतपशील:-  पद क्रमांक-रिक्त पदाचे पूर्ण नाव :-    रिक्त पद संख्या 1) उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग […]