Posted inGeography

भारतातील पहिली संग्रहालये

भारतातील पहिली संग्रहालये: भारतातील पहिले संग्रहालय डॉ. वॉलिस या डॅनिश शास्त्रज्ञाच्या प्रेरणेमुळे स्थापन झाले. त्यानंतर इ.स. १८५० च्या सुमारास मद्रासमध्ये दुसरे संग्रहालय झाले. भारतातील पहिली संग्रहालये नाव स्थान साखर संग्रहालय पुणे, महाराष्ट्र सपेस सायन्स संग्रहालय हैदराबाद सुनामी संग्रहालय अलप्पड, केरळ कामगार चळवळ संग्रहालय केरळ सगीत संग्रहालय तिरुवैयरू, केरळ राष्ट्रीय पोलीस संग्रहालय नवी दिल्ली रामायण कला संग्रहालय ओरछा, […]

error: Content is protected !!