समानार्थी शब्द (मराठी व्याकरण)
समानार्थी शब्द (मराठी व्याकरण)

This plays an important role in increasing marks in competitive exams like MPSC PSI, MPSC STI, MPSC Assistant, MPSC Rajya Seva, Maharashtra Talathi Exam, Collector office clerk exam, Zilla Nivad Samiti, and ZP recruitments.

मराठी व्याकरणात समानार्थी शब्द मराठी अति महत्वाचे असतात, स्पर्धा परीक्षा तसेच शाळा कॉलेज मध्ये samanarthi shabd विचारले जातात.

समानार्थी शब्द (Samanarthi Shabd)

आध्याक्षर “अ” पासून समानार्थी शब्द

अनाथ = पोरका
अनर्थ = संकट
अपघात = दुर्घटना
अपेक्षाभंग = हिरमोड
अभिवादन = नमस्कार, वंदन, प्रणाम
अभिनंदन = गौरव
अभिमान = गर्व
अभिनेता = नट
अरण्य = वन, जंगल, कानन
अवघड = कठीण
अवचित = एकदम
अवर्षण = दुष्काळ
अविरत = सतत, अखंड
अडचण = समस्या
अलक्ष = परमेश्वर, ईश्वर, देव, अलख, ईश, भगवान
अभ्यास = सराव
अन्न = आहार, खाद्य
अग्नी = आग
अरण्य – वन, जंगल, रान, विपिन
अचल = शांत, स्थिर
अचंबा = आश्चर्य, नवल
अतिथी = पाहुणा
अत्याचार = अन्याय
अपराध = गुन्हा, दोष
अपमान = मानभंग
अपाय = इजा
अश्रू = आसू
अंबर = वस्त्र
अमृत = सुधा, पीयूष, संजीवनी
अहंकार = गर्व
अंक = आकडा
अग्नी – विस्तव्य, पावक, निखारा, हुताशन, अनल
अश्व – तुरंग, घोडा, वारू, वाजी
अर्जुन – पार्थ, फाल्गुन, धनंजय, भारत
अमर्याद – असंख्य, अगणित, अमित
अंबर – गगन, नभ, अंतरिक्ष, आकाश, आभाळ
अपयश – पराभव, हार, अपमान, अयश
अवधी – समय, वेळ, काळ, अवकाश
आध्याक्षर “अ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “आ” पासून समानार्थी शब्द

आई = माता, माय, जननी, माउली
आकाश = आभाळ, गगन, नभ, अंबर
आठवण = स्मरण, स्मृती, सय
आठवडा = सप्ताह
आनंद = उल्हास, हर्ष, संतोष, मोद
आजारी = पीडित, रोगी
आयुष्य = जीवन, हयात
आतुरता = उत्सुकता
आरोपी = गुन्हेगार, अपराधी
आश्चर्य = नवल, अचंबा
आठवण – ध्यान, स्मरण, संस्मरण, स्मृती
आकांत – हंबरडा, आक्रोश, रुदन
आशय – भावार्थ, अर्थ, तात्पर्य
आसन = बैठक
आदर = मान
आवाज = ध्वनी, रव
आज्ञा = आदेश, हुकूम
आपुलकी = जवळीकता
आपत्ती = संकट
आरसा = दर्पण
आरंभ = सुरवात
आशा = आस, इच्छा, अपेक्षा, वासना, आकांक्षा
आस = मनीषा
आसक्ती = लोभ
आशीर्वाद = शुभचिंतन
आध्याक्षर “आ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “इ ” पासून समानार्थी शब्द

इलाज = उपाय
इशारा = सूचना
इष्ट = आवडते, प्रिय मानलेले
इंद्र = वज्रपाणी, शक्र, वासव, देवेंद्र, सहस्त्राक्ष
इब्लिस = बदमाश, खोडकर, विचित्र
इहलोक = मृत्युलोक
आध्याक्षर “इ ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ई” पासून समानार्थी शब्द

ईर्षा = चुरस 
आध्याक्षर “ई” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “उ” पासून समानार्थी शब्द

उत्सव = समारंभ, सण, सोहळा
उक्ती = वचन
उशीर = विलंब
उणीव = कमतरता
उपवन = बगीचा
उकल = उलगडा, सुटका, मोकळे
उत्कर्ष – प्रगती, संपन्नता, भरभराट, चलती एक
उधळणे = फेकणे, पसरणे, फाजील खर्च करणे, स्वैर धावणे
उपाय = तजवीज, इलाज, उपचार
उमाळा = तरंग, लोट, उकळी
उदर = पोट
उदास = खिन्न
उत्कर्ष = भरभराट
उपद्रव = त्रास
उपेक्षा = हेळसांड
आध्याक्षर “उ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ऊ” पासून समानार्थी शब्द

ऊब – आधार, सुख, उष्णता, वाफ 
आध्याक्षर “ऊ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ॠ” पासून समानार्थी शब्द

ॠण = कर्जॠतू = मोसम
आध्याक्षर “ॠ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ए” पासून समानार्थी शब्द

एकजूट = एकी, ऐक्यएकता – ऐक्य, एकी, एकजूट, एकमेळ
आध्याक्षर “ए” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ऐ” पासून समानार्थी शब्द

ऐश्वर्य = वैभव
ऐट = रुबाब, डौल
 
आध्याक्षर “ऐ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ओ” पासून समानार्थी शब्द

ओझे = वजन, भार
ओढा = झरा, नाला
ओळख = माहिती, जामीन, परिचय
ओवळा – अपवित्र, अमंगल, अशुद्ध
 
आध्याक्षर “ओ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “औ” पासून समानार्थी शब्द

औक्षण = ओवाळणे 
आध्याक्षर “ओ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “अं” पासून समानार्थी शब्द

अंत = शेवट
अंग = शरीर
अंघोळ = स्नान
अंधार = काळोख, तिमिर
अंगण = आवार
अंगार = निखारा
अंतरिक्ष = अवकाश
आध्याक्षर “अं” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “क” पासून समानार्थी शब्द

कथा = गोष्ट, कहाणी, हकिकत
कठीण = अवघड
कविता = काव्य, पद्य
करमणूक = मनोरंजन
कठोर = निर्दय
कनक = सोने
कटी = कंबर
कमळ = पदम, अंबुज, पंकज, सरोज, नीरज
कपाळ = ललाट, भाल, निढळ
कष्ट = श्रम, मेहनत
कंजूष = कृपण
काम = कार्य, काज
काठ = किनारा, तीर, तट
काळ = समय, वेळ, अवधी
कान = श्रवण
कावळा = काक
काष्ठ = लाकूड
किल्ला = गड, दुर्ग
किमया = जादू
कार्य = काम
कारागृह = कैदखाना, तुरुंग
कीर्ती = प्रसिद्धी, लौकिक, ख्याती
कुतूहल = उत्सुकता
कुटुंब = परिवार
कुशल = हुशार, तरबेज
कुत्रा = श्वान
कुटी = झोपडी
कुचंबणा = घुसमट
कृपण = चिकू, कंजूष, खंक, हिमटा, अनुदार
कृश = हडकुळा
कोवळीक = कोमलता
कोठार = भांडार
कोळिष्टक = जळमट
कच्छ – कासव, कूर्म, कमट, कच्छप
कळकळ – चिंता, काळजी, फिकीर, आस्था
काक – कावळा, वायस, एकाक्ष
किरण – रश्मी, कर, अंशू
काळोख – तिमिर, अंधार, तम
कलंक – बट्टा, दोष, डाग, काळिमा
करुणा – दया, माया, कणव, कृपा कसब – कौशल्य, प्राविण्य, नैपुण्य, खुबी
कर्तबगार – कार्यक्षम, दक्ष, कुशल, निपुण
कुरूप – विद्रूप, बेढब, विरूप
कोमल – मृदु, हळवा, मऊ, नाजुक
आध्याक्षर “क” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ख” पासून समानार्थी शब्द

खण = कप्पा
खडक = मोठा दगड, पाषाण
खटाटोप = प्रयत्न
खग = शकुंत, पक्षी, व्दिज, अंडज, पाखरू
खड्ग = तलवार
खजिना – द्रव्य, कोष, भांडार, तिजोरी
खच – गर्दी, दाटी, रास खट्याळ – खोडकर, व्दाड, खट
खंड – भाग, तुकडा, दंड, अनेक देशांचा समूह
खाट – बाज, खाटले, बाजले
खास – खुद, स्वत:विशेष, मुद्दाम
खूण – संकेत, ईशारा, चिन्ह
खूळ – गडबड, छंद, वेड
खेळकुडी – थट्टा, खेळ, गंमत
खरेपणा = न्यायनीती
ख्याती = कीर्ती, प्रसिद्धी, लौकिक
खात्री = विश्वास
खाली जाणे = अधोगती
खिडकी = गवाक्ष
खेडे = गाव, ग्राम
खोड्या = चेष्टा, मस्करी
आध्याक्षर “ख” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ग” पासून समानार्थी शब्द

गरज = आवश्यकता
गवत = तृण
गर्व = अभिमान, घंमेड, अंहकार
गाय = धेनु, गोमाता, गो, कामधेनू
गाणे = गीत, गान
गंमत = मौज, मजा
गंध = वास, दरवळ
ग्रंथ = पुस्तक
गणपती – गजवदन, गजानन, गणराज, लांबोदर
गरज – निकड, आवश्यकता, जरूरी
गृह – धाम, घर, सदन, भवन, निवास
गरुड – वैनतय, खगेद्र, दविराज
गोपाळ – गिरीधर, मुरलीधर, गोविंद
गावठी – अडाणी, आडमुठा, खेडवळ, गावंढळ
गाव = ग्राम, खेडे
गुन्हा = अपराध
गुलामी = दास्य
गोड = मधुर
गोणी = पोते
गोष्ट = कहाणी, कथा
गौरव = सन्मान
ग्राहक = गिऱ्हाईक
आध्याक्षर “ग” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “घ” पासून समानार्थी शब्द

घर = सदन, गृह, निकेतन, आलय
घरटे = खोपा
घमेंडखोर – अंहकारी, गर्विष्ठ, बढाईखोर
घृणा – शिसारी, किळस, तिटकरा
घोर – काळजी, चिंता, विवंचना
घेर – चक्कर, प्रदक्षिणा, फिरणे
घट – मडक, पात्र, भांडे, तूट
घडी – घटका, पडदा, पट, घडयाळ
घात – नारा, हंगाम, वध, समसंख्याचा गुणाकार
घाणेरडा – ओंगळ, घामट, गलिच्छ,
घोट – चूळ, आवंडा, घुटका
घागर = घडा, मडके
घोडा = अश्व, हय, वारू
आध्याक्षर “घ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “च” पासून समानार्थी शब्द

चव = रुची, गोडी
चरण = पाय, पाऊल
चरितार्थ = उदरनिर्वाह
चक्र = चाक
चऱ्हाट = दोरखंड
चाक = चक्र
चंडिका – दुर्गा, उग्र, निर्दय
चढण – चढ, चढाव, चढाई
चातुर्य – हुशारी, कुशलता, चतुराई
चवड – ढीग, रास, चळत
चव – रुचि, शशांक, सोम, सुधाकर, इंदु, रंजनीकांत, कुमुदनाथ
चंद्रिका – कौमुदी, चांदणे, ज्योत्स्ना
चक्रपाणी – विष्णु, रमापती, नारायण केशव, कृष्ण, वासुदेव, शेषशायी
चतुर – धूर्त, हुशार, चाणाक्ष
चाल – चढाई, रीत, हला, चालण्याची रीत
चंद्र = शशी, रजनीनाथ, इंदू
चिंता = काळजी
चिडीचूप = शांत
चिमुरडी = लहान
चूक = दोष
चेहरा = मुख
चौकशी = विचारपूस
आध्याक्षर “च” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “छ” पासून समानार्थी शब्द

छंद = नाद, आवड
छान = सुरेख, सुंदर
छिद्र = भोक
छाया – सावली, प्रतिबिंब, छटा, शैली
छाप – ठसा, छापा, अचानक हल्ला
छळ – लुबाडनुक, गांजवणूक, ठकवणे, जाच
छिद्र – छेद, दोष, भोक, कपट
छडा – तपास, शोध, माग 
आध्याक्षर “छ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ज” पासून समानार्थी शब्द

जग = दुनिया, विश्व
जत्रा = मेळा
जन = लोक, जनता
जमीन = भूमी, धरती, भुई
जतावणी – सूचना, इशारा, ताकीद
जन्म – उत्पति, जनन, आयुष्य
जप – ध्यास, ध्यान, देवाचेनाव मंत्राची पुन्हा पुन्हा आवृति
जबडा – तोंड, दाढ
जुलूम – जबरदस्ती, जबरी, बळजोरी, अन्याय
जरब – दहशत, दरारा, धास्ती, वचक
जल – जीवन, तोय, उदक, पाणी, नीर
जंगल = रान
जीव = प्राण
जीवन = आयुष्य, हयात
जुलूम = अत्याचार, छळ, बळजोरी, अन्याय
आध्याक्षर “ज” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “झ” पासून समानार्थी शब्द

झाड = वृक्ष, पादप, दुम, तरु
झोपडी = कुटीर, खोप
झोप = निद्रा
झोपाळा – झुला, हिंदोळा, टाळाटाळ
झुंज – टक्कर, संघर्ष, लढा
झटका – झोक, डौल, शरीराचा तोल, कल
झुणका – बेसन, पिठले, अळण
झरा – निर्झर, ओहळ, ओढा
झगडा – कलह, भांडण, तंटा
झोका = झुला
झेंडा = ध्वज, निशाण
आध्याक्षर “झ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ट” पासून समानार्थी शब्द

टका – पैसा, पैका, जमीन मोजण्याचे माप
टणक – निबर, कठिण, धट्टाकट्टा
टिळा – तिलक, टिळक, ठिपका
टूक – कुशलता, युक्ती, टक
टाळाटाळ – र्हयगय, दिरंगाई, टगळमंगळ
आध्याक्षर “ट” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ठ” पासून समानार्थी शब्द

ठग = चोर
ठिकाण = पत्ता, स्थान, खूण 
ठराव – नियम, सिद्धांत, निकाल
ठळक – स्पष्ट, मोठे, जाड
ठाम – पक्का, कायम, दृढ
आध्याक्षर “ठ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ड” पासून समानार्थी शब्द

डोके = मस्तक, शीर्ष, शीर, माथा
डोळा = नेत्र, नयन, लोचन, अक्ष, चक्षू
डोंगर = पर्वत, गिरी
डगर – उतरण, टेकडी, ढळ
डौल – रुबाब, दिमाख, ऐट 
आध्याक्षर “ड” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ढ” पासून समानार्थी शब्द

ढग = मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र,घन, नीरद
ढाळणे – गाळणे, आतणे, अभिषेक करणे
ढेकूळ – ढेप, पेंड, भेली
ढिलाई – चालढकल, दुर्लक्ष, दिरंगाई, हयगय
ढोंगी – लबाड, भोंदू, दांभिक, फसवा
ढोल – नगारा, डंका, पडघम
आध्याक्षर “ढ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “त” पासून समानार्थी शब्द

तक्रार = गाऱ्हाणे
तळे = तलाव, सरोवर, तडाग
तळं – तलाव, धरण, तटाक
त्वचा = कातडी
तारण = रक्षण
तोंड = तुंड, वक्र, आनन, वदन, मुख
तापट – संतापी, चलाख
ताकीद – बजावून सांगणे, जरब, आज्ञा
ताठपणा – गर्व, अहंकार, उद्धटपणा
तक्रार – वाद, भांडण, हरकत
तट – काठ, किनारा, बाजू, भांडण
तत्व – सत्य, तात्पर्य, अंश
तिरस्कार – कंटाळा, वीट, तिटकारा
तेज – चकाकी, टवटवी, तजेला
तारणे – वाचविणे, सांभाळणे, सोडविणे
तरुण – जवान, यौवन, युवक
ताल = ठेका
तुरंग = कैदखाना, बंदिवास
तुलना = साम्य
ताणीस्नी = ताणून
त्रास – वैताग, ज्वर, ताप
आध्याक्षर “त” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “थ” पासून समानार्थी शब्द

थट्टा = मस्करी, चेष्टा, विनोद
थवा = समूह
थोबाड = गालपट
थोर – श्रेष्ठ, मोठा, महान
थंड – गार, शीत, शीतल
आध्याक्षर “थ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “द” पासून समानार्थी शब्द

दगड = पाषाण, खडक
दरवाजा = दार, कवाड
दाम = पैसा
दृश्य = देखावा
दृढता = मजबुती
दिवस = दिन, वार, वासर
दिवा = दीप, दीपक
दंग – मग्न, गुंग, आश्चर्यचकित
दंडक – नियम, चाल, वहिवाट
दामटणे – धमकी देणे, कोबणे
दरवेशी – फिरताभिक्षेकरी, माकड किंवा अस्वल घेऊन पोट भरणारा
दीन – दुबळा, गरीब, नम्र
देवालय – देऊळ, राऊळ, मंदिर
दुर्धर – अवघड, गहन, श्रीमंत
दूध = दुग्ध, पय
द्वेष = मत्सर, हेवा
देव = ईश, सुर, परमेश्वर, ईश्वर, अमर, विधाता
देश = राष्ट्र
देखावा = दृश्य
दार = दरवाजा
दारिद्र्य = गरिबी
दौलत = संपत्ती, धन
आध्याक्षर “द” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ध” पासून समानार्थी शब्द

धरती = भूमी, धरणी
ध्वनी = आवाज, रव
धनु – कमठा, कोदंड, चाप, धनुष्य
धनाढ्य – सधन, धनिक, श्रीमंत
आध्याक्षर “ध” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “न” पासून समानार्थी शब्द

नदी = सरिता
नजर = दृष्टी
नक्कल = प्रतिकृती
नमस्कार = वंदन, नमन
नातेवाईक = नातलग
नाच = नृत्य
निकड – गरज, जरूरी, लकडा
निका – चांगला, पवित्र, योग्य, शुद्ध
निमंत्रण – अवतण, आमंत्रण, बोलावण
निश्चय = निर्धार
निर्धार = निश्चय
निर्मळ = स्वच्छ
नियम = पद्धत
निष्ठा = श्रद्धा
नृत्य = नाच
नोकर = सेवक
आध्याक्षर “न” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “प” पासून समानार्थी शब्द

पत्र = टपाल
पहाट = उषा
परीक्षा = कसोटी
पर्वा = चिंता, काळजी
पर्वत = डोंगर, गिरी, अचल
पक्षी = पाखरू, खग, विहंग
प्रकाश = उजेड
प्रवास = सफर, फेरफटका, पर्यटन
प्रवासी = वाटसरू
प्रजा = लोक
प्रत – नक्कल
प्रदेश = प्रांत
प्रवास = यात्रा
प्राण = जीव
पान = पत्र, पत्ता
प्रासाद = वाडा
पंगत – भोजन, रांग, ओळ
पत्नी – भार्या, बायको, अर्धांगी, अस्तुरी
पान – पर्ण, पत्र, दल
परंपरा – प्रथा, पद्धत, चाल, रीत
प्रभात – उषा, पहाट, प्रात:काल
पाठ – नियम, धडा, पुन्हा-पुन्हा म्हणने, पार्श्वभाग
पार्वती – उमा, दुर्गा, गौरी, भवानी
पुष्प – कुसुम, सुमन, फूल
पिता – जनक, तीर्थरुप, बाप, वडील
प्रताप – शौर्य, बहादुरी, पराक्रम, सामर्थ्य
पुरुष – मर्द, नर, मनुष्य
पाखरू – पक्षी, खग, द्विज, विहंग
पुरातन – जुनाट, प्राचीन, पूर्वीचा
प्रख्यात – ख्यातनाम, प्रसिद्ध, नामांकित
पाय – चरण, पाऊल, पद
पोपट – शुक, रावा, राघू, कीर
प्रौढ – प्रगल्भ, घीट, शहाणा
प्रवाह – पाझर, धार, प्रस्त्रव
पाखरू = पक्षी
पाऊल = पाय, चरण
पाऊलवाट = पायवाट
प्रार्थना = स्तवन
प्रामाणिकपणा = इमानदारी
प्रारंभ = सुरुवात, आरंभ
प्रेम = प्रीती, माया, जिव्हाळा
प्रोत्साहन = उत्तेजन
पाऊस = वर्षा, पर्जन्य
पाणी = जल, नीर, तोय, उदक
पिशवी = थैली
पुस्तक = ग्रंथ
पुतळा = प्रतिमा, बाहुले
पुरातन = प्राचीन
पृथ्वी = धरणी, जमीन, वसुंधरा, वसुधा
आध्याक्षर “प” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “फ” पासून समानार्थी शब्द

फलक = फळा
फांदी शाखा
फूल = पुष्प, सुमन, कुसुम
फाकडा – माणीदार, हुशार, ऐटबाज, रुबाबदार
फट – चीर, खाच, भेग
फोड – सूज, फुगलेला भाग, फुगारा
फरक – अंतर, भेद
आध्याक्षर “फ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ब” पासून समानार्थी शब्द

बदल = फेरफार, कलाटणी
बर्फ = हिम
बहीण = भगिनी
बक्षीस = पारितोषिक, पुरस्कार
बाग = बगीचा, उद्यान, वाटिका
बासरी = पावा
बेत = योजना
बाळ = बालक
बाप = पिता, वडील, जनक
बादशाहा = सम्राट
बुद्धी = मती
ब्रीद = बाणा
आध्याक्षर “ब” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “भ” पासून समानार्थी शब्द

भरवसा = विश्वास
भरारी = झेप, उड्डाण
भव्य = टोलेजंग
भाट = स्तुतिपाठक
भारती = भाषा, वैखरी
भांडण = तंटा
भाळ = कपाळ
भाऊ = बंधू, सहोदर
भेसळ = मिलावट
भेदभाव = फरक
भोजन = जेवण
आध्याक्षर “भ” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “म” पासून समानार्थी शब्द

मदत = साहाय्य
ममता = माया, जिव्हाळा, वात्सल्य
मन = चित्त, अंतःकरण
मजूर = कामगार
महिना = मास
महिला = स्त्री, बाई, ललना
मजूर = कामगार
मस्तक = डोके, शीर, माथा
मानवता = माणुसकी
मान = गळा
मंगल = पवित्र
मंदिर = देऊळ, देवालय
मार्ग = रस्ता, वाट
म्होरक्या = पुढारी, नेता
मित्र = दोस्त, सोबती, सखा, सवंगडी
मिष्टान्न = गोडधोड
मुलगा = पुत्र, सुत, तनय
मुलगी = कन्या, तनया
मुद्रा = चेहरा, मुख, तोंड, वदन
मुख = तोंड, चेहरा
मुलुख = प्रदेश, प्रांत, परगणा
मेहनत = कष्ट, श्रम, परिश्रम
मैत्री = दोस्ती
मौज = मजा, गंमत
आध्याक्षर “म” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “य” पासून समानार्थी शब्द

यश = सफलता
युक्ती = विचार, शक्कल
युद्ध = लढाई, संग्राम, लढा, समर
योद्धा = लढवय्या
 
आध्याक्षर “य” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “र” पासून समानार्थी शब्द

रक्त = रुधिर
रणांगण = रणभूमी, समरांगण
र्हास = हानी
राग = क्रोध, संताप, चीड
राजा = नरेश, नृप
राष्ट्र = देश
रांग = ओळ
रात्र = निशा, रजनी, यामिनी
रान = वन, जंगल, अरण्य, कानन
रूप = सौंदर्य
रुबाब = ऐट, तोरा
रेखीव = सुंदर, सुबक
आध्याक्षर “र” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ल” पासून समानार्थी शब्द

लग्न = विवाह, परिणय
लाट = लहर
लाज = शरम,
लोभ = हाव
आध्याक्षर “ल” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “व” पासून समानार्थी शब्द

वस्त्र = कपडा
वारा = वात, पवन, अनिल, मारुत, समीर, वायू
वाट = मार्ग, रस्ता
वाद्य = वाजप
वातावरण = रागरंग
वेग = गती
वेळ = समय, प्रहर
वेळू = बांबू
वेश = सोशाख
वेदना = यातना
विश्रांती = विसावा, आराम
वितरण = वाटप, वाटणी
विद्या = ज्ञान
विनायक – विघ्नहर्ता, गौरीनंदन, हेरंब, अमेय
विनंती = विनवणी
विरोध = प्रतिकार, विसंगती
विसावा = विश्रांती, आराम
विश्व = जग, दुनिया
वीज = विद्युर, सौदामिनी
वृत्ती = स्वभाव
वृद्ध = म्हातारा
वैराण = ओसाड, भकास, उजाड
वैरी = शत्रू, दुष्मन
वैषम्य = विषाद
व्यवसाय = धंदा
व्याख्यान = भाषण
आध्याक्षर “व” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “श” पासून समानार्थी शब्द

शरीर = देह, तनू, काया, कुडी, अंग
शक्ती = सामर्थ्य, जोर, बळ
शर्यत = स्पर्धा, होड, चुरस
शहर = नगर
शंकर = चंद्रचूड
श्वापद = जनावर
शास्त्रज्ञ = वैज्ञानिक
शाळा = विद्यालय
शाळुंका = शिविलिंग
शेत =
शिवार, वावर, क्षेत्र
शिवार = शेत, वावर
शीण = थकवा
शील = चारित्र्य
शीतल = थंड, गार
शिक्षा = दंड, शासन
श्रम = कष्ट, मेहनत
आध्याक्षर “श” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “स” पासून समानार्थी शब्द

सकाळ = प्रभात, उष:काल
सचोटी = खरेपणा
सफाई = स्वच्छता
सवलत = सूट
सजा = शिक्षा
सन्मान = आदर
संकट = आपत्ती
संधी = मोका
संत = सज्जन, साधू
संपत्ती = धन, दौलत, संपदा
सायंकाळ = संध्याकाळ
सावली = छाया
साथी = सोबती, मित्र, दोस्त, सखा
स्तुती = प्रशंसा
स्पर्धा = चुरस, शर्यत, होड, पैज
स्थान = ठिकाण, वास, ठाव
स्त्री = बाई, महिला, ललना
संध्याकाळ = सायंकाळ, सांज
स्फूर्ती = प्रेरणा
स्वच्छता = झाडलोट
सुवास = सुगंध, परिमल, दरवळ
सुंदर = सुरेख, रमणीय, मनोहर, छान
सागर = समुद्र, सिंधू, रत्नाकर, जलधी
सावली = छाया
सामर्थ्य = शक्ती, बळ
साहित्य = लिखाण
सेवा = शुश्रूषा
सिनेमा = चित्रपट, बोलपट
सिंह = केसरी, मृगराज, वनराज
सुविधा = सोय
सुगंध = सुवास, परिमळ, दरवळ
सूत = धागा, दोरा
सूर = स्वर
सूर्य = रवी, भास्कर, दिनकर, सविता
सोने = सुवर्ण, कांचन, हेम
सोहळा = समारंभ
आध्याक्षर “स” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “ह” पासून समानार्थी शब्द

हद्द = सीमा, शीव
हल्ला = चढाई
हळू चालणे = मंदगती
हकिकत = गोष्ट, कहाणी, कथा
हात = हस्त, कर, बाहू
हाक = साद
हित = कल्याण
हिंमत = धैर्य
हुकूमत = अधिकार
हुरूप = उत्साह
हुबेहूब = तंतोतंत
हेका = हट्ट, आग्रह
आध्याक्षर “ह” पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर “क्ष” पासून समानार्थी शब्द

क्षमा = माफी 
आध्याक्षर “क्ष” पासून समानार्थी शब्द

Some More

श्रीकृष्ण – वासुदेव, कन्हैया, केशव, माधव

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.

Join the Conversation

6 Comments

  1. मिठी आलींगन
    या शब्दा ला समानार्थी शब्द सांगा प्लीज

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *