MPSC Today ASk Latest Questions

RUPESH BADGUJAR
  • -1
  • -1

एका प्राणी संग्रहालयात वाघ आणि मोर यांची एकूण संख्या 40 असून त्यांच्या पायाची संख्या 120 आहे तर त्या प्राणी संग्रहालयात किती वाघ आहे ?

Sorry it's a private question.