MPSC Today ASk Latest Questions

Javed Tadavi
  • 0
  • 0

राजु, सुनिल, व अरुण यांच्या वयाची बेरीज ७७ वर्ष आहे. तीन वर्षापुर्वी त्यांच्या वयांची बेरीज किती होती? १. ७४ वर्ष. २. ६८ वर्ष. ३. ६९ वर्ष. ४. ६७ वर्ष.

Sorry it's a private question.