MPSC Today ASk Latest Questions

RUPESH BADGUJAR
  • -1
  • -1

एका प्राणी संग्रहालयात वाघ आणि मोर यांची एकूण संख्या 40 असून त्यांच्या पायाची संख्या 120 आहे तर त्या प्राणी संग्रहालयात किती वाघ आहे ?

Sorry it's a private question.

Javed Tadavi
  • 2
  • 2

राजु, सुनिल, व अरुण यांच्या वयाची बेरीज ७७ वर्ष आहे. तीन वर्षापुर्वी त्यांच्या वयांची बेरीज किती होती? १. ७४ वर्ष. २. ६८ वर्ष. ३. ६९ वर्ष. ४. ६७ वर्ष.

Tushar Ghogle
  • -6
  • -6

राणी झाशी रेजिमेंटला …………………….. युद्ध आघाडीवर जाण्याची संधी मिळाली होती. मंडाले मायमोला शान बागो