बीड


बीड जिल्हा हा भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील एक प्रशासकीय जिल्हा आहे. जिल्हा मुख्यालय बीड येथे आहे.

बीड जिल्हा औरंगाबाद विभागाच्या पश्चिमेच्या मध्यभागी आहे

विभाग मराठवाडा 
क्षेत्र 10,693 km²
तहसील 11

बीड 
गेवराई 
माजलगाव 
धरूर 
वडवानी 
परळी 
पाटोदा 
आष्टी 
शिरूर कासार 
अंबाजोगाई 
कैज 
गाव 1360
प्रमुख नद्या गोदावरी, मांजरा, सीना नदी, सिंदेफना नदी 
प्रमुख पिके 

बाजरा  मका  ज्वारी 
गहू  हरभरा 
तूर 
शेंगदाणा
कापूस 
ऊस 
पिनकोड 431122
आर टी ओ कोड MH-23
महामार्ग MH MSH 1, MH MSH 3, MH MSH 6, MH MSH 9, MH MSH 10.
पर्यटन स्थळे  परळी वैजनाथ  योगेश्वरी मंदिर  कंकालेश्वर मंदिर  माजलगाव डॅम  खोलेश्वर मंदिर 
वेबसाईट beed.gov.in