हिंगोली जिल्हा (Hingoli District)
हिंगोली जिल्हा (Hingoli District)

महाराष्ट्रातील मराठवाड्याच्या उत्तरेकडील भागात हिंगोली जिल्हा आहे.

परभणी जिल्ह्याचे विभाजन करून 1 मे 1999 ला महाराष्ट्र दिनाच्या शुभ मुहूर्तावर हिंगोली हा नवीन जिल्हा अस्तित्वात आला.

धार्मिक जनांची अनेक श्रध्दास्थाने जपणारा हा जिल्हा आहे. याला संत नामदेवाचा जिल्हा संबोधल्या जाते.

विभाग औरंगाबाद 
मुख्यालय हिंगोली 
तहसील हिंगोली, कळमनुरी, सेनगाव, औंढा नागनाथ, वसमतनगर 
क्षेत्र 4,526 km2 (1,747 sq mi)
भाषा मराठी, हिंदी, उर्दू 
प्रमुख पिके कापूस, ज्वारी 
तालुके5 – हिंगोली, सेनगाव, औंढा नागनाथ, वसमत, कळमनुरी
उपविभाग 

कळमनुरी 
हिंगोली 
बसमत 
पिनकोड औंध नागनाथ – 431705
बासमथ – 431512

हिंगोली – 431513
कळमनुरी – 431702

सेनगाव – 431542
दूरध्वनी कोड औंध नागनाथ – 02456
बसमथ – 02454
हिंगोली – 02456
कळमनुरी – 02455 सेनगाव – 02456
नद्या पैनगंगा, गोदावरी, सिंधेश्वर 
पर्यटन स्थळ संत नामदेव संस्थान, मल्लिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, औंध नागनाथ 
सीमाउत्तरेस बुलढाणा व वाशिम हे दोन जिल्हे, पूर्वेस नांदेड व यवतमाळ हे दोन जिल्हे, दक्षिणेस नांदेड व परभणी हे दोन जिल्हे, पश्चिमेस परभणी व जालना हे दोन जिल्हे आहेत.
वेबसाईट hingoli.nic.in
हिंगोली जिल्हा (Hingoli District)

हिंगोली जिल्ह्यातील प्रमुख स्थळे

हिंगोली जिल्हा (Hingoli District)
हिंगोली जिल्हा (Hingoli District)
 • हिंगोली – हिंगोली येथे जनावरचा मोठा दवाखाना आहे. येथील दसरा महोत्सव प्रसिध्द आहे.
 • वसमत – येथे प्लायवूडचा कारखाना आहे. येथे हातमागावरील व यंत्रमागावरील कापडाची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती होते.
 • औंढा नागनाथ – हे स्थान देशातील बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक गणले जाते. येथे संत नामदेव व त्यांचे गुरु विठोबा खेचर यांच्या समाध्या आहेत.
 • येलदरी – या ठिकाणी वीजनिर्मिती केंद्र उभारण्यात आले आहे.
 • नरसी – येथील नृसिंहाचे मंदिर प्रसिध्द आहे. हे संत नामदेवाचे जन्मस्थान मानले जाते.
 • शिरडशहापूर – येथील जैन मंदिर प्रसिध्द आहे.
 • भाटेगाव – कळमनुरी तालुक्यात मत्स्यबीज केंद्र आहे.

हिंगोली जिल्ह्याची वैशिष्ट्ये

 • हिंगोली जिल्ह्यातील नरसी हे ठिकाण संत नामदेवांचे जन्मस्थान मानले जाते.
 • हिंगोली जिल्ह्यात सिध्देश्वर व येलदरी येथे पूर्णा नदीवर धरणे बाधण्यात आली आहेत.
 • औरंगाबाद प्रशासकीय विभागास मराठवाडा म्हटले जाते.
 • मराठवाड्यात 8 जिल्हे आहेत.
 • मराठवाडयातील क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्हा – बीड
 • मराठवाडयातील क्षेत्रफळाने सर्वात लहान जिल्हा – हिंगोली
 • मराठवाडयातील लोकसंख्येने सर्वात मोठा जिल्हा – औरंगाबाद

हिंगोली जिल्हा नकाशा

हिंगोली जिल्हा नकाशा
हिंगोली जिल्हा नकाशा

हिंगोली जिल्ह्याचा मोठा नकाशा डाउनलोड करा

FAQs

हिंगोलीत किती तालुके आहेत

५ – हिंगोली, सेनगाव, औंढा नागनाथ, वसमत, कळमनुरी