जालना जिल्हा (Jalna District)
जालना जिल्हा (Jalna District)


जालना जिल्हा हा पश्चिम भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील एक प्रशासकीय जिल्हा आहे.

जालना शहर हे जिल्हा मुख्यालय आहे. जिल्हा औरंगाबाद विभागाचा एक भाग आहे.

औरंगाबाद आणि परभणी या जिल्हयांनी पुनर्रचना करून 1 मे 1981 ल महाराष्ट्र दिनाच्या शुभ मुहूर्तावर जालना हा नवीन जिल्हा अस्तीत्वात आला.

जालना जिल्ह्यात लमाणी व भिल या जाती आढळतात.

जालना जिल्हा माहिती

HeadData
मुख्यालय जालना टाऊन 
विभाग औरंगाबाद विभाग 
क्षेत्र 7,612 km2 (2,939 sq mi)
भाषा मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी
तालुके8 – जालना अंबड, भोकरदन, जाफराबाद, परतूर, मंठा, बदनापूर, घनसांवगी.
तहसील 1. जालना २.अंबड, ३. भोकरदन, ४. बदनापूर, ५. घनसावंगी, ६. परतूर, ७. मंथा, ८. जाफराबाद
प्रमुख नद्या गोदावरी नदी  पूर्णा नदी  गिरीजा नदी 

गुलाटी नदी 

कुंडलिका नदी 
प्रमुख पिके ज्वारी, बाजरी, गहू, डाळी, शेंगदाणे, कापूस, ऊस
पिनकोड 431203
आर टी ओ कोड MH-21
दूरध्वनी कोड 
02482
उपविभाग जालना
परपूर
एम्बाड
भोकरदन
गाव 958
नगर परिषदजालना जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे 4 नगरपरिषद आणि 4 नगरपंचायती आहेत.

जालना नगर परिषद
भोकरदन नगर परिषद
परतूर नगरपरिषद
अंबड नगरपरिषद

घनसावंगी नगर पंचायत
जपराबाद नगर पंचायत
मंठा नगर पंचायत
बदनापूर नगर पंचायत
पर्यटन स्थळे श्री दत्ता आश्रम
श्री आनंदी स्वामी मंदिर
श्री मम्मा देवी मंदिर
छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान
काली मशिद
मोती तालाब श्री गणेश मंदिर, राजूर

गुरु गणेश तपोधाम

मत्स्योदरी देवी मंदिर, अंबड
मजार-ए-मौलाई नरूद्दीन साहेब
जांब समर्थ, घनसावंगी
सीमाउत्तरेस जळगाव जिल्हा, पूर्वेस परभणी जिल्हा असून ईशान्येस बुलढाणा जिल्हा, दक्षिणेस बीड, पश्चिमेस औरंगाबाद जिल्हा, नैऋत्येस अहमदनगर जिल्हा आहे.
वेबसाईट jalna.gov.in
जालना जिल्हा माहिती

जालना जिल्ह्यातील महत्वाची स्थळे –

 • जालना – जालना हे शहर बी बियाण्यांच्या उत्पादनासाठी व व्यापारासाठी विशेष प्रसिद्ध आहे.
 • अंबड – मात्स्सोदरी देवीचे व खंडोबाचे मंदिर प्रसिद्ध आहे.
 • जांब – समर्थ रामदासाचे जन्मस्थान

जालना जिल्ह्याची वैशिष्ट्ये –

 • जांबसमर्थ हे धार्मिक ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – जालना
 • जालना जिल्ह्यातील औधोगिक वसाहती कोणत्या? – जालना, अंबड, परतूर
 • जालना जिल्ह्यातील प्रमुख औधोगिक उत्पादने कोणती? – हस्तकला, कापड, औषधे, साखर, यंत्रासामग्री, सीमेंट पाईप, विडी, तेलबिया, सूत गिरणी

जालना जिल्ह्याचा नकाशा

जालना जिल्हा (Jalna District Map) नकाशा
जालना जिल्हा (Jalna District Map) नकाशा

जालना जिल्हयातील तालुके

जालना जिल्हयात एकुण 8 तालुके आहेत.

 1. जालना
 2. अंबड
 3. भोकरदन
 4. बदनापूर
 5. घनसावंगी
 6. परतूर
 7. मंठा
 8. जाफ्राबाद

FAQs

जांबसमर्थ हे धार्मिक ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

जालना

जालना जिल्ह्यातील औधोगिक वसाहती कोणत्या?

जालना, अंबड, परतूर