नांदेड

महाराष्ट्र राज्यातील मराठवाडा प्रदेशातील नांदेड हे ऐतिहासिक ठिकाण आहे.

हे गोदावरी नदीच्या उत्तरेस वसलेले आहे.

हे शीख गुरुद्वारासाठी प्रसिद्ध आहे.

विभाग औरंगाबाद 
मुख्यालय नांदेड शहर 
क्षेत्र 10,422 km2
महामार्ग NH-222, National Highway 204
तालुका 16


नांदेड
अर्धापूर 
भोकर 
मुदखेड 
लोहा 
कंधार 
किनवट 
हडगाव  हिमायतनगर 
धर्माबाद 
नायगाव 
उमरी 
बिलोली 
मुखेड 
देगलूर 
माहूर 
पिनकोड 
नांदेड 431601
अर्धापूर – 431704
भोकर – 431801
मुदखेड – 431715
लोहा – 141713
कंधार – 431714
किनवट – 431804
हडगाव – 431712 हिमायतनगर – 431802

धर्माबाद – 431809
नायगाव – 431709
उमरी – 431805
बिलोली – 431710
मुखेड – 431815

देगलूर – 431717

माहूर – 431721
दूरध्वनी कोड 
नांदेड – 02462
अर्धापूर – 02462
भोकर – 02467
मुदखेड – 02462
लोहा – 02466
कंधार -02466
किनवट -02469
हडगाव -02468 हिमायतनगर -02468
धर्माबाद -02465
नायगाव -02465
उमरी -02467
बिलोली – 02465
मुखेड -02461
देगलूर -02463
माहूर -02460
प्रमुख नद्या गोदावरी , पैनगंगा 
प्रमुख पिके कापूस, ऊस, केळी, आंबे, सोयाबीन, मोसंबी, ज्वारी 
पर्यटन स्थळे Sachkhand Gurudwara of Nanded, माहूरगड , मालेगाव यात्रा 
वेबसाईट  nanded.gov.in