उस्मानाबाद

उस्मानाबाद जिल्हा हा महाराष्ट्र राज्यातील मराठवाडा भागातील एक प्रशासकीय जिल्हा आहे. जिल्हा मुख्यालय उस्मानाबाद येथे आहे.

मुख्यालय उस्मानाबाद शहर 
क्षेत्र 7569.00 चौ कि 
तहसील ८ 

उस्मानाबाद तुळजापूर उमरगा लोहारा कळंब वाशी भूम परंडा
पिनकोड 1, उस्मानाबाद, 02472, 413501. 2, भूम मीटर, 02478, 413504. 3,कळंब , 02473, 413507. 4, परांडा, 02477, 413502.
दूरध्वनी कोड 
 02472 
आर टी ओ कोड MH-25
प्रमुख नद्या  भोगावती नदी, सीना नदी 
प्रमुख पिके 
तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजरी, इतर तृणधान्ये, एकूण तृणधान्ये, हरभरा, तूर, इतर डाळी, ऊस, कापूस, सोयाबीन, भुईमूग, कार्डी,
पर्यटन स्थळे 
श्री तुळजाभवानी मंदिर – तुळजापूर,
नलदुर्ग किल्ला धाराशिव लेणी परांडा दुर्ग  तेर  तगार 
वेबसाईट  osmanabad.gov.in