पालघर जिल्हा हा कोकण विभागात महाराष्ट्र राज्यातील एक जिल्हा आहे. जुन्या ठाणे जिल्ह्यातून नवीन पालघर जिल्हा तयार झाला तेव्हा १ ऑगस्ट २०१  रोजी, महाराष्ट्र राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील 36 वा जिल्हा स्थापनेची घोषणा केली. पालघर जिल्हा उत्तरेकडील डहाणूपासून सुरू होऊन नायगाव येथे संपेल. यात पालघर, वडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, डहाणू, तलासरी आणि वसई-विरार हे तालुके आहेत.विभाग कोकण विभाग 
मुख्यालय पालघर 
आर टी ओ कोड MH-48
 भाषा मराठी
क्षेत्र 5,344 km2 (2,063 sq mi)
गाव 1008
तालुका 
पालघर
वसई
डहाणू
तलासरी
वाडा
विक्रमगड
जव्हार
मोखाडा
नगरपालिकापालघर नगरपालिका परिषद
पर्यटन स्थळे जीवदानी मंदिर विरार
एस टी डी कोड 1 पालघर 02525 2 वसई 0250 3 डहाणू 02528 4 तलासरी 02521 5 जव्हार 02520 6 मोखाडा 02529 7 विक्रमगड 02520 8 वडा 02526
पिनकोड 1 पालघर 401404 2 वसई 401303 3 डहाणू 401602 4 तलासरी 401606 5 जव्हार 401603 6 मोखाडा 401604 7 विक्रमगड 401605 8 वडा 421303
वेबसाईट https://palghar.gov.in/