Posted inSyllabus

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सुधारित सिलॅबस जुलै २०२०

राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा -२०२० पासून State Service (Main) Examination – From -2020 सूचना -१. सन २०२० च्या राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षेपासून सामान्य अध्ययन I, II, III, IV या चार विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांचे अभ्यासक्रम सुधारित करण्यात आले असून पेपर क्र. १ व पेपर क्र. २ ( मराठी व इंग्रजी) विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या अभ्यासक्रमात कोणताही बदल करण्यात करण्यात […]