Posted inGeography

महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांची संगमस्थाने

महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांची संगमस्थाने महाराष्ट्रातील नद्या व उपनद्या नद्यांचे संगम संगमावरील स्थाने नदी काठावरील शहरे परवरा नदी व मुला नदी – नेवासे, अहमदनगर मळा व मुठा नदी – पुणे गोदावरी व प्राणहिता – सिंगेचा, गडचिरोली तापी व पूर्णानदी – श्रीक्षेत्र चांगदेव तिर्थक्षेत्र, जळगाव कष्णा व वेष्णानदी – माहुली, सातारा तापी व पांजरानदी – मूडवद, […]