महाराष्ट्र सुजल आणि निर्मल अभियानांतर्गत
महाराष्ट्र सुजल आणि निर्मल अभियानांतर्गत

उद्देश – महाराष्ट्र सुजल आणि निर्मल अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती व घटकातील कुटुंबांना नळ जोडणी उपलब्ध करून देणे.

महाराष्ट्र गोल्डन ज्युबली नागरी दलित वस्ती पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजने अंतर्गत 90% अनुदान राज्य सरकार व 10% हिस्सा लाभार्थी किंवा नागरी स्थानिक संस्था यांचा असतो.

नळजोडणी व शौचालय बांधकामासाठी अनुक्रमे 4000 व 12,000 इतके अनुदान मिळण्यास लाभार्थी कुटुंब पात्र आहे.

या योजनेंतर्गत 98 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 135, 91 कोटींच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यामध्ये 70,000 लाभार्थींचा समावेश आहे.

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.