महाराष्ट्र- जिल्हे व त्यांची प्रसिद्धि

*१)मुंबई* (Mumbai)भारताचे प्रवेशद्वार,
भारताचे प्रथम क्रमांकाचे
औद्योगिक शहर,भारताची,
राजधानी
*२)रत्नागिरी* (Ratnagiri)-देशभक्त व
समाजसेवकांचा जिल्हा
*३)सोलापूर* (Solapur)ज्वारीचे कोठार,
सोलापुरी चादरी
*४)कोल्हापुर* (Kolhapur)कुस्तीगिरांचा जिल्हा
गुळाचा जिल्हा
*५)रायगड* (Raigarh)तांदळाचे कोठार व
डोंगरी किल्ले असलेला
जिल्हा
*६)सातारा* (Satara)कुंतल देश व शुरांचा
जिल्हा
*७)बिड* (Beed)जुन्या मराठी कविंचा
जिल्हा,मिठगरांचा जिल्हा,
देवळादेवळा जिल्हा, ऊस
कामगारांचा जिल्हा
*८)परभणी* (Parbhani)ज्वारीचे कोठार
*९)उस्मानाबाद* (Usmanabad)श्री.भवानी मातेचा
जिल्हा
*१०)औरंगाबाद* (Aurangabad)वेरुळ-अजिंठा
लेण्यांचा जिल्हा,
मराठवाडयाची
राजधानी
*११)नांदेड* (Nanded)संस्कृत कवींचा जिल्हा
*१२)अमरावती* (Amravati)देवी रुख्मिणी व
दमयंतीचा जिल्हा
*१३)बुलढाणा* (Buldana)महाराष्ट्राची
कापसाची बाजारपेठ
*१४)नागपुर* (Nagpur)संत्र्यांचा जिल्हा
*१५)भंडारा* (Bhandara)तलावांचा जिल्हा
*१६)गडचिरोली* (Gadchiroli)जंगलांचा जिल्हा
*१७)चंद्रपुर* (Chandrapur)गौंड राजांचा जिल्हा
*१८)धुळे* (Dhule)सोलर सिटीचा जिल्हा
*१९)नंदुरबार* (Nandurbar)आदिवासी बहुल
जिल्हा
*२०)यवतमाळ* (Yavatmal) पांढरे सोने-
कापसाचा जिल्हा
*२१)जळगाव* (Jalgaon)कापसाचे शेत,
केळीच्या बागा,
अजिंठा लेण्यांचे
प्रवेशद्वार
*२२)अहमदनगर* (Ahmednagar) साखर कारखाने
असलेला जिल्हा
*२३)नाशिक* (Nashik)मुंबईची परसबाग,
द्राक्षांचा जिल्हा,मुंबईचा
गवळीवाडा
२४) सांगली (Sangli) हळदीचा जिल्हा ,
कलावंतांचा जिल्हा

*२)रत्नागिरी*—देशभक्त व
समाजसेवकांचा जिल्हा

*३)सोलापूर*—-ज्वारीचे कोठार,
सोलापुरी चादरी

*४)कोल्हापुर*–कुस्तीगिरांचा जिल्हा
गुळाचा जिल्हा

*५)रायगड*—–तांदळाचे कोठार व
डोंगरी किल्ले असलेला
जिल्हा

*६)सातारा*—-कुंतल देश व शुरांचा
जिल्हा

*७)बिड*——जुन्या मराठी कविंचा
जिल्हा,मिठगरांचा जिल्हा,
देवळादेवळा जिल्हा, ऊस
कामगारांचा जिल्हा

*८)परभणी*—ज्वारीचे कोठार

*९)उस्मानाबाद*–श्री.भवानी मातेचा
जिल्हा

*१०)औरंगाबाद*–वेरुळ-अजिंठा
लेण्यांचा जिल्हा,
मराठवाडयाची
राजधानी

*११)नांदेड*–संस्कृत कवींचा जिल्हा

*१२)अमरावती*–देवी रुख्मिणी व
दमयंतीचा जिल्हा

*१३)बुलढाणा*–महाराष्ट्राची
कापसाची बाजारपेठ

*१४)नागपुर*—-संत्र्यांचा जिल्हा

*१५)भंडारा*—–तलावांचा जिल्हा

*१६)गडचिरोली*–जंगलांचा जिल्हा

*१७)चंद्रपुर*—-गौंड राजांचा जिल्हा

*१८)धुळे*—-सोलर सिटीचा जिल्हा

*१९)नंदुरबार*-आदिवासी बहुल
जिल्हा

*२०)यवतमाळ*-पांढरे सोने-
कापसाचा जिल्हा

*२१)जळगाव*–कापसाचे शेत,
केळीच्या बागा,
अजिंठा लेण्यांचे
प्रवेशद्वार

१)मुंबईभारताचे प्रवेशद्वार,
भारताचे प्रथम क्रमांकाचे
औद्योगिक शहर,भारताची,
राजधानी

२)रत्नागिरी-देशभक्त व
समाजसेवकांचा जिल्हा

३)सोलापूरज्वारीचे कोठार,
सोलापुरी चादरी

४)कोल्हापुरकुस्तीगिरांचा जिल्हा
गुळाचा जिल्हा

५)रायगडतांदळाचे कोठार व
डोंगरी किल्ले असलेला
जिल्हा

६)साताराकुंतल देश व शुरांचा
जिल्हा

७)बिडजुन्या मराठी कविंचा
जिल्हा,मिठगरांचा जिल्हा,
देवळादेवळा जिल्हा, ऊस
कामगारांचा जिल्हा

८)परभणीज्वारीचे कोठार

९)उस्मानाबादश्री.भवानी मातेचा
जिल्हा

१०)औरंगाबादवेरुळ-अजिंठा
लेण्यांचा जिल्हा,
मराठवाडयाची
राजधानी

११)नांदेडसंस्कृत कवींचा जिल्हा

१२)अमरावतीदेवी रुख्मिणी व
दमयंतीचा जिल्हा

१३)बुलढाणामहाराष्ट्राची
कापसाची बाजारपेठ

१४)नागपुरसंत्र्यांचा जिल्हा

१५)भंडारातलावांचा जिल्हा

१६)गडचिरोलीजंगलांचा जिल्हा

१७)चंद्रपुरगौंड राजांचा जिल्हा

१८)धुळेसोलर सिटीचा जिल्हा

१९)नंदुरबार-आदिवासी बहुल
जिल्हा

२०)यवतमाळ-पांढरे सोने-
कापसाचा जिल्हा

२१)जळगावकापसाचे शेत,
केळीच्या बागा,
अजिंठा लेण्यांचे
प्रवेशद्वार

२२)अहमदनगर-साखर कारखाने
असलेला जिल्हा

२३)नाशिकमुंबईची परसबाग,
द्राक्षांचा जिल्हा,मुंबईचा
गवळीवाडा
२४) सांगली – हळदीचा जिल्हा ,
कलावंतांचा जिल्हा

*२०)यवतमाळ*-पांढरे सोने-
कापसाचा जिल्हा

*२१)जळगाव*–कापसाचे शेत,
केळीच्या बागा,
अजिंठा लेण्यांचे
प्रवेशद्वार

*२२)अहमदनगर*-साखर कारखाने
असलेला जिल्हा

*२३)नाशिक*—मुंबईची परसबाग,
द्राक्षांचा जिल्हा,मुंबईचा
गवळीवाडा
२४) सांगली – हळदीचा जिल्हा ,
कलावंतांचा जिल्हा