सूर्यासंबधीची माहिती

सूर्यासंबधीची माहिती

सूर्याचे पृथ्वीपासून अंतर 14,95,00,000किलोमीटर

सूर्याची किरणे पृथ्वीवर येण्यास लागणारा वेळ – 8 मिनिटे

सूर्याचा व्यास – 13, 91, 980 कि.मी. पृथ्वीच्या व्यासाच्या 108 पट

सूर्याची गुरुत्वाकर्षण शक्ति – पृथ्वीच्या 28 पट जास्त आहे.

सूर्याला परिवलनास लागणारा कालावधी – 26.8 दिवस

सूर्याच्या बाह्य कक्षेतील तापमान – 60000 से.

सूर्याच्या आंतरभागातील तापमान – 30,0000 से. पेक्षा अधिक

सूर्यकुलातील एकूण ग्रह- आठ

सूर्यमालेतील ग्रह व त्यासंबंधीची माहिती

1. बूध 

सूर्यापासूनचे अंतर – 5.79

परिवलन काळ – 59

परिभ्रमण काळ – 88 दिवस

इतर वैशिष्टे – सूर्याच्या सर्वात जवळचा ग्रह,

 आकाराने सर्वात लहान व सूर्यमालेतील सर्वात वेगवान ग्रह असून या ग्रहाला एकही उपग्रह नाही.

2. शुक्र

सूर्यापासुन चे अंतर -10.82

परिवलन काळ-243 दिवस

परिभ्रमण काळ-224.7 दिवस

इतर वैशिष्टे सूर्यकुलातील सर्वात तेजस्वी ग्रह पृथ्वीवरून संध्याकाळी व सकाळी  आकाशात दिसतो.
हा स्वतःभोवती पूर्वेकडून पश्चिमे कडे फिरतो.

3. पृथ्वी 

सूर्यापासुन चे अंतर – 14.96

परिवलन काळ – 23.56 तास

परिभ्रमण काळ – 365 1/4 दिवस

इतर वैशिष्टे – सूर्यमालिकेत केवळ पृथ्वीवरच प्राणीसृष्टी व वनस्पती सृष्टी आढळते. हा ग्रह जलग्रह म्हणून ओळखला जातो. चंद्र हा पृथ्वीचा उपग्रह आहे.

4. मंगळ 

सूर्यापासुन चे अंतर – 22.9

परिवलन काळ – 24.37 तास

परिभ्रमण काळ-687

इतर वैशिष्टे – शुक्रानंतरचा पृथ्वीच्या जवळील दूसरा ग्रह. या ग्रहाला दोन उपग्रह आहेत.

5. गुरु 

सूर्यापासूनचे अंतर – 77.86

परिवलन काळ – 9.50 तास

परिभ्रमण काळ -11.86 वर्षे

इतर वैशिष्टे – सूर्यकुलातील सर्वात मोठा ग्रह असून गुरूला त्रेसष्ट 63 उपग्रह आहेत.

6. शनि 

सूर्यापासुन चे अंतर – 142.6

परिवलन काळ – 10.14 तास

परिभ्रमण काळ -29 1/2 वर्ष

इतर वैशिष्टे – सूर्यकुलातील दूसरा मोठा ग्रह या ग्रहाभोवती कडी आहेत. या ग्रहास 53 त्रेपन्न उपग्रह आहेत.

7.युरेनस

सूर्यापासुन चे अंतर – 268.8

परिवलन काळ – 16.10 तास

परिभ्रमण काळ -84 वर्षे

इतर वैशिष्टे – या ग्रहाचा शोध 13 मार्च 1781 रोजी जर्मन खगोल शास्त्रज्ञ हर्षलने लावला. हा ग्रह जर्मन देवता युरेनस या नावाने ओळखला जातो. या ग्रहास 27 सत्तावीस उपग्रह आहेत. हा स्वत:भोवती पूर्वेकडून पश्चिमेकडे फिरतो.

8. नेपच्यून 

सूर्यापासुन चे अंतर – 449.8

परिवलन काळ – 16 तास

परिभ्रमन काळ-1641/2 वर्षे

इतर वैशिष्टे या ग्रहाचा शोध सन 1886 मध्ये लागला. या ग्रहाला एकूण तेरा 13 उपग्रह आहे. हा स्वतःभोवती पूर्वेकडून पश्चिमेकडे फिरतो.