विज्ञानातील महत्वपूर्ण सूत्रे 
अ. क्र. सूत्रे 
1.सरासरी चाल = कापलेले एकूण अंतर (s) / लागलेला एकूण वेळ (t) 
2.त्वरण = अंतिम वेग (v) – सुरवातीचा वेग (u) / लागलेला वेळ (t)
3.बल = वस्तुमान * त्वरण 
4.गतिज ऊर्जा = 1/2mv2
5.स्थितीज ऊर्जा = mgh
6.आरशाचे सूत्र = 1/आरशापासून वस्तूचे अंतर(u) + 1/आरशापासून प्रतिमेचे अंतर(v) = 1/नाभीय अंतर (f) = 2/ वक्रता त्रिजा 
7.विशालन (m) = प्रतिमेचा आकार (q) / वस्तूचा आकार (p) = -v/u
8.सममूल्यभार = रेणूवस्तूमान / आम्लारिधर्मता
9.प्रसामान्यता (N) = द्रव्याचे ग्रॅम मधील वजन / ग्रॅम सममूल्यभार * लीटरमधील आकारमान 
10.रेणुता (M) = द्रव्याचे ग्रॅम मधील वजन / द्राव्याचे रेणूवस्तूमान * लीटरमधील आकारमान 
11.प्रसामान्यता समीकरण = आम्लद्रावणाची प्रसामान्यता * आकारमान = आम्लरी द्रावणाची प्रसामान्यता * आकारमान
12.द्राव्याचे एक लीटर मधील वजन = प्रसामान्यता * ग्रॅम सममूल्यभार 
13.दोन बिंदूमधील विभवांतर = कार्य / प्रभार 
14.विद्युतधारा = विद्युतप्रभार / काळ
15.वाहनाचा रोध (R) = विभवांतर (V) / विद्युतधारा (I)
16.समुद्राची खोली = ध्वनीचा पाण्यातील वेग * कालावधी / 2
17.ध्वनीचा वेग = अंतर / वेळ 
18.पदार्थाने शोषलेली उष्णता = पदार्थाचे वस्तुमान * विशिष्ट उष्माधारकता * तापमानातील वाढ 
19.पदार्थाने गमावलेली उष्णता = पदार्थाचे वस्तुमान * विशिष्ट उष्माधारकता * तापमानातील घट
20.उष्णता विनिमयाचे तत्व = उष्ण वस्तूने गमावलेली उष्णता = थंड वस्तूने ग्रहण केलेली उष्णता
21.ओहमचा नियम = I = V / R
22.विद्युतप्रभार = विद्युतधारा * काल
23.कार्य = विभवांतर * विद्युतप्रभार

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *