महाराष्ट्रातील प्रमुख जमाती
महाराष्ट्रातील प्रमुख जमाती

महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय प्रमुख जमाती (२०११ च्या जनगणनेनुसार)

महाराष्ट्रातील प्रमुख जमाती

#जिल्हाप्रमुख जमाती
1अहमदनगरभिल्ल, भील ​​गरासिया, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, पारधी, अडविंचर, ठाकूर, ठाकर
2अकोलाआंध, अरख, गोंड, राजगोंड, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोरकू, बोपची, मौसी, पारधी, अडविचिंचेर
3अमरावतीअरख, गोंड, राजगोंड, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोरकू, बोपची, मौसी, पारधी, अडविचिंचेर
4औरंगाबादभिल्ल, भील ​​गरासिया, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, ठाकूर, ठाकर
5बीड भिल्ल, भील ​​गरासिया, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, पारधी, अडविंचर
6भंडारा अरख, गोंड, राजगोंड, हलबा, हलबी
7बुलडाणा आंध, भील, भिल गरासिया, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, नाईकडा, पारधी, अडविंचर, नाईक
8चंद्रपूर अरख, गोंड, राजगोंड, हलबा, हलबी, कोलम, मन्नेरवरलू, परधान, पथारी, सरोती
9धुळे भिल्ल, भिल गरासिया, गावित, गमता, गावित, कोकण, कोकणी, कुकणा, कोळी ढोर, टोकरे कोळी, पारधी, अडविंचर
10गडचिरोली अरख, गोंड, राजगोंड, हलबा, हलबी, कावर, कौर, परधान, पथारी, सरोती, हलबी कावा
11गोंदिया अरख, गोंड, राजगोंड, हलबा, हलबी
12हिंगोली आंध
13जालनाबावचा, भानिया
14कोल्हापूरकोळी महादेव, डोंगर कोळी
15लातूरकोळी महादेव, डोंगर कोळी
16मुंबई शहरअरख, गोंड, राजगोंड, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, ओराव, धनगड, पारधी, अडविंचर, ठाकूर, ठाकर
17मुंबई उपनगरीधोडिया, आरख, गोंड, राजगोंड, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, ओराव, धनगड, ठाकूर, ठाकर, वरळी
18नागपूर अरख, गोंड, राजगोंड, हलबा, हलबी
19नांदेड आंध, भील, भिल गरासिया, आरख, गोंड, राजगोंड, मन्नेवार, कोलम, कोळी महादेव, डोंगर कोळी
20नंदुरबारभिल्ल, भील ​​गरासिया, धनका, गावित, गमता, गावित, कोकणा, कोकणी, कुकणा, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, तडवी, तेतारिया
21नाशिक भिल्ल, भिल गरासिया, कोकणा, कोकणी, कुकणा, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, ठाकूर, ठाकर, वरळी
22उस्मानाबाद कोळी महादेव, डोंगर कोळी, पारधी, अडविंचर, ठाकूर, ठाकर
23परभणी आंध, कोळी महादेव, डोंगर कोळी
24पुणे भिल्ल, भिल गरासिया, काठोडी, कातकरी, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, पारधी, अडविंचर, ठाकूर, ठाकर
25रायगड काठोडी, कातकरी, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, ठाकूर, ठाकर
26रत्नागिरीकाठोडी, कातकरी, कोळी महादेव, डोंगर कोळी
27सांगलीकोळी महादेव, डोंगर कोळी, पारधी, अडविंचर
28साताराकाठोडी, कातकरी, कोळी महादेव, डोंगर कोळी
29सिंधुदुर्ग काठोडी, कातकरी, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, ठाकूर, ठाकर
30सोलापूर कोळी महादेव, डोंगर कोळी, पारधी, अडविंचर
31ठाणेकाठोडी, कातकरी, कोकण, कोकणी, कुकणा, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, ठाकूर, ठाकर, वरळी
32वर्धा अरख, गोंड, राजगोंड, कोलाम, मन्नेरवरलू, परधान, पथारी, सरोती
33वाशिम आंध, आरख, गोंड, राजगोंड, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, पारधी, अडविंचर, ठाकूर, ठाकर
34यवतमाळ आंध, अरख, गोंड, राजगोंड, मन्नेवार, कोलाम, परधान, पाथरी, सरोती, पारधी, अडविचिंचेर
महाराष्ट्रातील प्रमुख जमाती

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातींची यादी

 • आंध
 • बैगा
 • बर्डा
 • बावचा, बामचा
 • भाईना
 • भरिया भूमिया, भुईंहार भूमिया, पांडो
 • भट्ट्रा
 • भिल्ल, भील ​​गरासिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावळ भील, तडवी भील, भगलिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे
 • भुंज्या
 • बिंढवार
 • बिरहुल, बिरहोर
 • वगळले
 • धनका, तडवी, तेतारिया, वळवी
 • धनवर
 • धोडिया
 • दुबला, तलाविया, हलपती
 • गमित, गमता, गावित, मावची, पाडवी
 • गोंड, राजगोंड, अरख, अरख, आगरिया, असुर, बडी मारिया, बडा मारिया, भाटोला, भीम्मा, भुता, कोइलाभूता, कोईलाभूती, भर, बिसनहॉर्न मारिया, छोटा मारिया, दंडमी मारिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोर्ला गायकी, गट्टा, गट्टी, गायता, गोंड गोवारी, टेकडी मारिया, कांद्रा, कलंगा, खतोला, कोईतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघ्या, मोगिया, मोंग्या, मुडिया मुरिया, नगरची, नाईकपोड, नागवंशी, ओढा, राज, सोनझरी झारेका, थाटिया, थोट्या, वाडे मारिया, वडे मारिया.
 • हलबा, हलबी
 • कमर
 • काठोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढोर काथकरी, सोन काथोडी, सोन कातकरी
 • कावर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तन्वर, छत्री
 • खैरवार
 • खारिया
 • कोकणा, कोकणी, कुकणा
 • कोल
 • कोलाम, मन्नेरवरलू
 • कोळी ढोर, टोकरे कोळी, कोलचा, कोळघा
 • कोळी महादेव, डोंगर कोळी
 • कोळी मल्हार
 • कोंढ, खोंड, कंध
 • कोरकू, बोपची, मौसी, निहाल, नहुल, बोंधी, बोंडेया
 • कोया, भिने कोया, राजकोया
 • नागेशिया, नागसिया
 • नाईकडा, नायक, चोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
 • ओराव, धनगड
 • परधान, पाथरी, सरोती
 • पारधी, अडविंचर, फणस पारधी, फणसे पारधी, लांगोली पारधी, बहेलिया, बहेलिया, चिता पारधी, शिकारी, टाकणकर, टाकिया
 • परजा
 • पटेलिया
 • पोमला
 • राठवा
 • सावरा, सावरा
 • ठाकूर, ठाकर, का ठाकूर, का ठाकर, म ठाकूर, म ठाकर
 • वगळले
 • वरळी
 • विटोलिया, कोतवालिया, बडोदिया

भारतातील प्रमुख आदिवासी जमाती

FAQs

महाराष्ट्रात कोणती जमात आढळते?

महाराष्ट्रात भिल्ल आणि गोंड म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जमातींचे दोन आदिवासी वांशिक गट आहेत. या वांशिक गटांमध्ये अनेक जमातींचा समावेश होतो. पश्चिम महाराष्ट्रातील आदिवासी समूह प्रामुख्याने नंदुरबार आणि कोकणातील खान्देश आणि पालघर जिल्ह्यातील आसपासच्या भागात केंद्रित आहेत.

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी जमात कोणती आहे?

भिल्ल ही संख्यात्मकदृष्ट्या महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी जमात आहे

महाराष्ट्रातील प्रमुख जमात कोणती आहे?

भिल्ल, गोंड-माडिया, कातकरी, कोळी, ओराव, वारली या महाराष्ट्रातील प्रमुख जमाती आहेत.

कोळी ही अनुसूचित जाती आहे का?

भारतीय राज्यघटनेत कोळी ही अनुसूचित जाती म्हणून सूचीबद्ध आहे

महाराष्ट्रात किती आदिवासी आहेत?

2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11.42 कोटी होती, त्यापैकी 9.35% आदिवासी अनुसूचित जमाती (ST) म्हणून वर्गीकृत आहेत. शेजारच्या मध्य प्रदेशाच्या खालोखाल महाराष्ट्रात देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची आदिवासी लोकसंख्या आहे. रायगडमध्ये २६.३ लाख लोकसंख्या असून त्यापैकी ११.५८% आदिवासी आहेत.

महाराष्ट्रातील कोणता जिल्हा आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो?

1 जुलै 1998 रोजी धुळे दोन स्वतंत्र जिल्हे म्हणून विभागले गेले जे आता धुळे आणि नंदुरबार म्हणून ओळखले जातात. नंदुरबार हा आदिवासीबहुल जिल्हा आहे.

महाराष्ट्रात किती भटक्या जमाती आहेत?

भटक्या जमाती आणि विमुक्त जमातीमध्ये भारतातील सुमारे 60 दशलक्ष लोक आहेत, त्यापैकी सुमारे 5 दशलक्ष लोक महाराष्ट्र राज्यात राहतात. 315 भटक्या जमाती आणि 198 विमुक्त जमाती आहेत.

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.