१. आंशी राष्ट्रीय उद्यान – कर्नाटक, स्थापना – १९८७, २५० चौ. किमी
२. बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान – 
मेघालय, स्थापना – १९८६, २२० चौ. किमी
३. बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान – 
मध्य प्रदेश, स्थापना – १९८२, ४४८.८५ चौ. किमी
४. बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान – कर्नाटक, स्थापना – १९७४, ८७४.२० चौ. किमी
५. बन्नेरगट्टा राष्ट्रीय उद्यान –कर्नाटक, 

 
स्थापना – १९७४, १०४.२७ चौ. किमी
६. बासंदा राष्ट्रीय उद्यान – गुजरात, स्थापना – १९७९, २४ चौ. किमी
७. बेतला राष्ट्रीय उद्यान – 
झारखण्ड,स्थापना – १९८६, २३१.६७ चौ. किमी
८. भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान – ओरिसा, स्थापना – १९८८,१४५ चौ. किमी
९. ब्लॅकबक राष्ट्रिय उद्यान – 
गुजरात, स्थापना – १९७६, ३४.०८ चौ. किमी
१०. बुक्सा व्याघ्र प्रकल्प – 
पश्चिम बंगाल, स्थापना – १९९२,  ११७.१ चौ. किमी
११. कॉपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान –  अंदमान आणि निकोबार, स्थापना – १९९२, ४२६.२३ चौ. किमी 
 १२. चांदोली राष्ट्रीय उद्यान –  महाराष्ट्र, स्थापना – २००४, ३०९ चौ. किमी
 १३. कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान –  उत्तराखंड,  स्थापना – १९३६,  ५२०.८२ चौ. किमी
 १४. दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान – जम्मू आणि काश्मीर, 
 
 स्थापना – १९८१,  १४१ चौ. किमी
 १५. मुरु (वाळवंट) राष्ट्रीय उद्यान – राजस्थान,  स्थापना – १९८०, 
 
 ३१६२ चौ. किमी
 १६. दिब्रु-सौखोवा राष्ट्रीय उद्यान –  आसाम,  स्थापना – १९९९, ३४० चौ. किमी
 १७. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान –  उत्तर प्रदेश,  स्थापना – १९७७,  ४९०.२९ चौ. किमी
 १८. एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान – केरल,
 
 स्थापना – १९७८, ९७ चौ. किमी
 १९. फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान –  मध्य प्रदेश,  स्थापना – १९८३, 0.२७ चौ. किमी
 २०. गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान –  अंदमान आणि निकोबार,  स्थापना – १९९२,  ११० चौ. किमी
२१. गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान – उत्तराखंड,  स्थापना – १९८९, १५५२.७३ चौ. किमी 
 २२. गीर राष्ट्रीय उद्यान –  गुजरात,  स्थापना – १९७५, २५८.७१ चौ. किमी
 २३. गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान –  पश्चिम बंगाल,  स्थापना – १९९४, ७९.४५ चौ. किमी
 २४. गोविंद पशु विहार –  उत्तराखंड,  स्थापना – १९९०,  ४७२.०८ चौ. किमी
 २५. हिमालयीन राष्ट्रीय उद्यान –हिमाचल प्रदेश,  स्थापना – १९८४,  ७५४.४० चौ. किमी
२६. गुगामल राष्ट्रीय उद्यान –  महाराष्ट्र, स्थापना – १९८७,  ३६१.२८ चौ. किमी
 २७. गिंडी राष्ट्रीय उद्यान –  तामिळनाडू,  स्थापना – १९७६,  २.८२ चौ. किमी
 २८. हेमिस राष्ट्रीय उद्यान – जम्मू आणि काश्मीर, स्थापना – १९८१,  ४१०० चौ. किमी
 २९. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान – तामिळनाडू,  स्थापना – १९८९, ११७.१० चौ. किमी
 ३०. इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान – छत्तीसगढ, स्थापना – १९८१, १२५८.३७ चौ. किमी
 ३१. कालेसर राष्ट्रीय उद्यान – हरियाणा,  स्थापना – २००३, १००.८८ चौ. किमी
 ३२. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान –  मध्य प्रदेश, स्थापना – १९५५, ९४० चौ. किमी
 ३३. कांगेर राष्ट्रीय उद्यान –  छत्तीसगढ,  स्थापना – १९८२,  २०० चौ. किमी
 ३४. काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान –  आसाम,  स्थापना – १९७४, ४७१.७१ चौ. किमी
 ३५. कैबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान –  मणीपुर, स्थापना – १९७७,  ४० चौ. किमी 
 ३६. केवलदेव घाना राष्ट्रीय उद्यान – राजस्थान,
 
 स्थापना – १९८१,  २८.७३ चौ. किमी
 ३७. किश्तवाड राष्ट्रीय उद्यान –  जम्मू आणि काश्मीर,  स्थापना – १९८१,  ४०० चौ. किमी
 ३८. कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान –  कर्नाटक,  स्थापना – १९८७,  ६००.३२ चौ. किमी
३९. माधव राष्ट्रीय उद्यान –  मध्य प्रदेश,  स्थापना – १९५९,  ३७५.२२ चौ. किमी
 ४०. मानस राष्ट्रीय उद्यान –  आसाम,  स्थापना – १९९०,  ५०० चौ. किमी
 ४१. माउंट अबू अभयारण्य – राजस्थान, स्थापना – १९६०,  २८८ चौ. किमी
 ४२. माउंट हरिएट राष्ट्रीय उद्यान –  अंदमान आणि निकोबार, स्थापना – १९८७, ४६.६२ चौ. किमी
 ४३. मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान –  तामिळनाडू,  स्थापना – १९९०,  १०३.२४ चौ. किमी
 ४४. नागरहोळ राष्ट्रीय उद्यान – कर्नाटक,  स्थापना – १९८८,  ६४३.३९ चौ. किमी
 ४५. नावेगाव राष्ट्रीय उद्यान – महाराष्ट्र, स्थापना – १९७५,  १३३.८८ चौ. किमी
 ४६. पन्ना राष्ट्रीय उद्यान –  मध्य प्रदेश,  स्थापना – १९७३,  ५४२.६७ चौ. किमी
 ४७. पेंच राष्ट्रीय उद्यान –  महाराष्ट्र, स्थापना – १९७५,  २५७.८५ चौ. किमी
 ४८. पेरियार राष्ट्रीय उद्यान –  केरळ,  स्थापना – १९८२,  ३५० चौ. किमी
 ४९. राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान – राजस्थान, स्थापना – २००३,  २०० चौ. किमी 
 ५०. रनथम्बौर राष्ट्रीय उद्यान – राजस्थान, 
 
 स्थापना – १९८०,  ३९२ चौ. किमी
५१. संजय राष्ट्रीय उद्यान – मध्य प्रदेश,  स्थापना – १९८१,  १९३८.०१ चौ. किमी
 ५२. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान – महाराष्ट्र,  स्थापना – १९८३,  ८६.९६ चौ. किमी
 ५३. सायलेंट व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान –  केरळ,  स्थापना – १९८४,  ८९.५२ चौ. किमी
 ५४. सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान –  पश्चिम बंगाल,  स्थापना – १९८४,  १३३०.१० चौ. किमी
 ५५. ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान –  महाराष्ट्र, स्थापना – १९५५,  ११६.५५ चौ. किमी
 ५६. व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स राष्ट्रीय उद्यान –  उत्तराखंड,  स्थापना – १९८२,  ८७.५० च. किमी

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.