थोडक्यात लोकसंख्या

१)  २०११ ची लोकसंख्या ही कितवी लोकसंख्या गणना होती ?                             –  १५ वी

२)  २०११ ची जनगणना झाली तेव्हा जनगणना आयुक्त कोण होते ?                       –  सी. चंद्रमौली

३)  २००१ – २०११ या कालावधीत लोकसंख्येत किती टक्के वाढ झाली ?               –  १७.६४ टक्के

४)  २०११ च्या जनगणनेनुसार दर हजार पुरुषांमागे महिलांची संख्या …होती.             –  ९४०

५)  सर्वाधिक स्त्री – पुरुष प्रमाण अनुकूल असलेले राज्य कोणते ?                           –  केरळ ( १०८४ )

६)  सर्वाधिक स्त्री – पुरुष प्रमाण प्रतिकूल असलेले राज्य कोणते ?                           –  हरियाणा ( ८७७ ) 

७)  किती वर्ष वयाच्या व्यक्तींचा समावेश जनगणनेत करण्यात आला ?                      –  ७ वर्षांपुढील

८)  २०११ नुसार भारतातील लोकसंकख्येची घनता …होती.                                 –  ३८२ प्रति चौ. किमी.

 ९)  देशात सर्वाधिक घनतेचे राज्य कोणते ?                                                       –  बिहार (११०६ )

१०)  देशात सर्वात कमी लोकसंखयेची घनता असलेले राज्य कोणते ?                      –  अरुणाचल प्रदेश ( १७ प्रति चौ.

                                                                                                                     किमी. )

११)  २०११ च्या जणगनेनुसार देशाचे सर्वांधिक लोकसंख्येचे राज्य कोणते ?             –  उत्तर प्रदेश

१२)  देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी किती टक्के लोक उत्तर प्रदेशात राहतात ?           –  १६.४९ टक्के

१३)  एकूण लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात कितवा क्रमांक लागतो ?           –  दुसरा

१४)  देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी किती टक्के लोकसंख्या महाराष्ट्रात आहे ?            –  ८.५८ टक्के

१५)  सर्वात कमी लोकसंख्येचे राज्य कोणते ?                                                       –  सिक्कीम ( ६.०७ लाख )

१६)  सर्वात कमी लोकसंख्येचा केंद्रशासित प्रदेश कोणता ?                                      –  लक्षद्वीप  ( ६४,४२९ )

१७)  दर हजार पुरुषांमागे देशात सर्वात कमी महिलांचे प्रमाण असलेला जिल्हा कोणता ?   –  झज्जर ( ७७४ )

१८)  २०११ च्या जनगणनेनुसार भारताचा साक्षरता दर किती ?                                 –  ७४.०४ टक्के

१९)  २००१ – २०११ या दशकात साक्षरता दरात झालेली वाढ …                           –  ३८.८२

२०)  सर्वात कमी साक्षर असलेले राज्य कोणते ?                                                  –  बिहार  ( ६३.८२ टक्के )

२१)  जगाच्या लोकसंख्येपैकी किती टक्के लोकसंख्या केवळ भारतात राहतात ?

       (२०११)                                                                                               –  १७.५ टक्के 

२२)  २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे भारतात बालक स्त्री – पुरुष प्रमाण किती होते ?         –  ९१३

२३)  २०११ ची जनगणना हि १८७२ नंतरची १५ वी,                                            –  ७ वी

      तर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरची ….. जनगणना आहे.   

२४)  १५ व्या जनगणनेसाठी शासनाला एकूण खर्च किती रुपये आला ?                     –  २२०० कोटी

२५)  २००१ ते २०११ या कालावधीत भारतात ४७ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती

       करण्यात आली . २०११ मध्ये भारतात …. जिल्हे होते.                                  –   ६४०

२६)  २०११ च्या लोकसंख्येनुसार भारतात सार्वधिक लोकसंख्या असलेला जिल्हा 

ठाणे ( महाराष्ट्र ) हा ठरतो तर, कमी लोकसंख्याच्या जिल्हा … हा ठरतो .           –  दिबांग खोरे ( अरुणाचल प्रदेश )

                                                                                                                     ( ७,९४८ )

२७)  २०११ च्या जनगणनेनुसार सर्वांधिक वृद्धिदर कोणत्या राज्यात / केंद्रशाषित

       प्रदेशात झाला ?                                                                                       –  दादर – नगर हवेली

                                                                                                                      ( ५५.५ टक्के )

२८)  २०११ च्या जनगणनेनुसार सर्वात कमी वृद्धिदर कोणत्या राज्यात झाला ?           –  नागालैंड ( ०.४७ टक्के )

२९)  २०११ च्या जनगणनेनुसार सर्वात जास्त वृद्धी दर कोणत्या जिल्ह्यात झाला ?       –  कुरुंगकुमे ( १११.०१ टक्के )

( अरुणाचलप्रदेश )

३०)  २०११ च्या जनगणनेनुसार सर्वात कमी वृद्धी दर असलेला जिल्हा कोणत्या ?        –  किफीरे  ( ३०.५४ टक्के )

                                                                                                                     ( नागालँड )

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *