list of maharashtra sanctuaries
list of maharashtra sanctuaries

महाराष्ट्रातील अभयारण्ये Maharashtra Sanctuaries

 

पुणे विभाग (एकूण ७)

अ . क्र . अभयारण्ये तालुका जिल्हा स्थापना क्षेत्रफळ (चौ. कि. मी)
मयुरेश्वर सुपे (मोर) बारामती पुणे १९९७ ५.१५
माळढोक करमाळा सोलापूर १९८९ १२२९
भीमाशंकर (शेकरू) आंबेगाव पुणे १९८४ १३१
राधानगरी (गवे) राधानगरी कोल्हापुर १९५८ ३५१
सागरेश्वर/ यशवंतराव चव्हाण केडगाव सांगली १९८५ १०.८७
कोयना पाटण सातारा १९८५ ४२४
ताम्हिणी मुळशी पुणे २०१३ ४९.६२

 

नाशिक विभाग (एकूण ५)

अ . क्र . अभयारण्ये तालुका जिल्हा स्थापना क्षेत्रफळ (चौ. कि. मी)
अनेर शिरपूर धुळे १९८६ ८२.९४०
नंदुरबाधमेश्वर (पक्षी) निफाड नाशिक १९८६ १००
यावल यावल जळगाव १९६९ १७९
देऊळगाव रेहकुरी (काळवीट) कर्जत अहमदनगर १९८० २.१७
हरिश्चंद्रगड – कळसुबाई अकोले अहमदनगर १९८६ ३६१

 

औरंगाबाद विभाग (एकूण ५)

अ . क्र . अभयारण्ये तालुका जिल्हा स्थापना क्षेत्रफळ (चौ. कि. मी)
येडशी – रामलिंग घाट उस्मानाबाद उस्मानाबाद १९९७ २२.३८
नायगाव – मयुरेश्वर (मोर) पाटोदा बीड १९९४ २८.८९
नवीन माळढोक उस्मानाबाद -सोलापूर २०१२ १. ९८
गौताळा औट्रम घाट कन्नड औरंगाबाद १९८६ २८०
जायकवाडी पैठण औरंगाबाद १९८६ ३४१

 

अमरावती विभाग एकूण ११

अ .क्र . अभयारण्ये तालुका जिल्हा स्थापना क्षेत्रफळ (चौ.कि. मी.)
पैनगंगा किनवट यवतमाळ-नांदेड १९८६ ३२४
काटेपूर्णा वाशीम १९८८ ७३.६३
अंबाबराव खामगाव बुलढाणा १९९७ १२७.११०
ज्ञानगंगा बुलढाणा १९९७ २०५
लोणार लोणार बुलढाणा २००० १०७
वाण अमरावती १९९७ २११७३.६३
कारंजा सोहळ(काळवीट ) कारंजा वाशीम -अकोला २००० १८.३२
नरनाळा अकोट अकोला १९९७ १३
मेळघाट धरणी (चिखलदरा ) अमरावती १९८५ ७७८
१० टिपेश्वर केळापूर यवतमाळ १९९७ १४८
११ इसापूर दिग्रस यवतमाळ २०१४ ३७.८०३

 

नागपूर विभाग (एकूण १३)

अ. क्र . अभयारण्ये तालुका जिल्हा स्थापना क्षेत्रफळ (चौ .कि. मी.)
नवेगाव अर्जुनी मोरगाव गोंदिया २०१२ १२२.७५६
नवीन नागझिरा गोरेगाव गोंदिया २०१२ १५१
बोर सेलू वर्धा १९७० १२१
नवीन बोर (विस्तारित ) सेलू वर्धा २०१४ १६.३१
नागझिरा गोरेगाव गोंदिया १९७० १५१
चपराळा चार्मोशी गडचिरोली १९८६ १३५
भामरागड भामरागड गडचिरोली १९९७ १०४.३८०
अंधारी भद्रावती चंद्रपूर १९८५ १०९
कोका भंडारा भंडारा २०१३ ९७.६२
१० प्राणहिता गडचिरोली २०१४ ४२०
११ उमरेड कार्र्हन्डला पवनी नागपूर-भंडारा २०१२ १८९.२९
१२ मानसिंगदेव नागपूर २०१० ६०
१३ नवीन बोर सेलू वर्धा – नागपूर २०१२ ६०

कोंकण विभाग (एकूण ६)

अ .क्र . अभयारण्ये तालुका जिल्हा स्थापना क्षेत्रफळ (चौ.कि. मी.)
तुंगारेश्वर (पक्षी) वसई पालघर २००३ ८५
फणसाड पक्षी अभयारण्य अलिबाग रायगड १९८६ ७०
कर्नाळा (पक्षी) पनवेल रायगड १९८६ १२.१४४
तानसा वाडा पालघर १९७० ३२०
मालवण सागरी मालवण सिंधुदुर्ग १९८७
सुधागड सुधागड रायगड २०१४ ७७.१२८

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *