Posted inStudy Material

शास्त्रीय उपकरणे आणि त्याचा उपयोग

 उपकरणाचे नाव           उपयोग  1 अल्टीमीटर  समुद्रसपाटीपासूनच्या उंचीतील फरक मोजणे.  2 अमीटर विद्युतप्रवाह मोजणे.  3 ऑडिओमीटर  श्रवणशक्तीतील फरक ओडखने.  4 बॅरोमीटर (वायुभारमापक) हवेचा दाब मोजणे. 5 बायनॉक्युलर (द्विनेत्री दुर्बीण) दोन्ही डोळ्यांनी एकाच वेळी दूरची वस्तू पाहता येते.  6 केलक्युलेटर (परिगणक)  गणिती आकडेवारी करण्याचे यंत्र.  7 कलरिमीटर(कॆलरीमापी) द्रवाच्या उष्णेतेचे प्रमाण मोजणे.  8 […]