Posted inStudy Material

अलंकारिक शब्द

अष्टपैलू – सर्व गुणसंपन्न  अकरावा रुद्र – अतिशय तापट माणूस  अकलेचा कांदा – मूर्ख  अकलेचा खंदक – अत्यंत मूर्ख माणूस  अरण्य रुदन- ज्याचा उपयोग नाही असे कृत्य  गाजर पारखी – कसलीही पारख नसलेला मूर्ख  गुरुकिल्ली – मर्म रहस्य  अक्षरशत्रू – निरक्षर अडाणी  ओनामा – सुरुवात प्रारंभ  घरकोंबडा- घराबाहेर न पडणाऱ्या  चर्पटपंजरी – निरर्थक बडबड  चौदावे रत्न […]