RUPESH BADGUJAR
  • -1
Begginer

Maths

  • -1

एका प्राणी संग्रहालयात वाघ आणि मोर यांची एकूण संख्या 40 असून त्यांच्या पायाची संख्या 120 आहे तर त्या प्राणी संग्रहालयात किती वाघ आहे ?

Leave an answer

Leave an answer

Browse