MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • -3
  • -3

ब्रिटिशांनी वासुदेव बळवंत फडके यांना कोणत्या कारागृहात ठेवले होते? 1) ठाणे 2) अंदमान 3) मंडाले 4) एडन