MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 0
  • 0

ब्रिटिशांनी वासुदेव बळवंत फडके यांना कोणत्या कारागृहात ठेवले होते? 1) ठाणे 2) अंदमान 3) मंडाले 4) एडन