MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 0
  • 0

3,4,5,6,7 यांपैकी एकावेळी फक्त कोणतेही 4 अंक एकदाच वापरून किती चार अंकी भिन्न संख्या तयार होतात ? 1) 120 2) 124 3) 130 4) 140

admin
  • -1
  • -1

मुलांच्या रांगेत कमलेश हा डावीकडून पाचवा आणि प्रथमेश हा उजवीकडून सहावा आहे त्यांच्या जागांची अदलाबदल केलयास कमलेश डावीकडून तेरावा होतो तर प्रथमेश उजवीकडून कितवा आसेल? 1) 7 वा 2) 11 वा 3) 14 ...