MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 1
  • 1

प्रियाचे प्रापंतांक नेहापेक्षा जास्त आहेत.हर्षचे प्रापंतांक राकेश एवढे आहेत .राहुलचे प्रापंतांक दिव्यापेक्षा कमी आहेत. नेहाचे प्राप्तनक हर्षपेक्षा जास्त आहेत. दिव्याचे प्राप्तनक राकेशपेक्षा कमी आहेत. सर्वात कमी कोणाचे प्राप्तनक आहेत? 1) दिव्या 2) हर्ष ...

admin
  • 0
  • 0

एक माणूस 15 किमी दक्षिणेकडे चालतो आणि नंतर उजवीकडे वळतो नंतर 7 किमी चालल्यानंतर तो डावीकडे वळतो आणि 1 किमी चालतो आता त्याच्या आरंभ स्थनापासून तो कोणत्या दिशेला आहे? 1) पश्चिम 2) दक्षिण ...