MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 1
  • 1

कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना………. मदत केली होती? 1) “हरिजन बंधू” च्या प्रकाशनासाठी 2) ” स्वराज्याच्या” प्रकाशनासाठी 3) “मूक नायकाच्या” प्रकाशनासाठी 4) “बहिष्कृत भारत” च्या प्रकाशनासाठी