MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 1
  • 1

निसर्गात सर्वात जास्त प्रमाणात आढळणारे प्रथिन (Protein) खालीलपैकी कोणते आहे ते अचूक ओळखा. 1) Melanin 2) Rubisco 3) Haemoglobin 4) Ossein

admin
  • 0
  • 0

जगातील पर्यावरणाशी संबंधीत महत्वाच्या संस्था व त्यांचे मुख्यालय यांच्या जोड्या खाली दिल्या आहेत. त्यातील अयोग्य जोडी अचूक ओळखा. 1) IUCN – ग्लॅड, स्वित्झर्लंड 2) IPCC – जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड 3) UNEP – जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड ...